Sanja Rašević, dipl. pravnik

Rođena 1976. godine u Libiji. Osnovnu školu završila je u Sarajevu, a srednju u Novom Sadu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Srpskom Sarajevu 2002. godine.

U periodu od 2003.-2005. godine radila je u Osnovnom sudu u Bijeljini.

U Fondu PIO RS počela je da radi 2005. godine kao sekretar organa upravljanja i te poslove obavljala je do 2007. godine. U periodu od 2007.-2009. obavljala je poslove stručnog saradnika za javne nabavke, a od 2009. godine poslove načelnika Odjeljenja za javne nabavke, ugovaranja i investicije.

Trenutno obavlja poslove pomoćnika direktora Fonda za evidentiranje doprinosa, javne nabavke i sidstemsku podršku.

Po nacionalnosti je Srpkinja.