Slavica Živković

Rođena 1961. godine u Doboju. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Doboju.

Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala 1986. godine.

Prvo zaposlenje u RMK „Željezara Zenica“ u Zenici, u periodu od 1987. do 1989. godine, a potom u „Zenicatrans“  Zenica do 1992. godine.

Od 1992. do 2013. godine zaposlena u stručnoj službi Skupštine grada Doboja.

Od 2013. do 2017. godine imenovana za direktora JPU „Majke Jugović“ Doboj, a potom za sekretara Skupštine grada Doboja.

U Fondu PIO Republike Srpske imenovana za rukovodioca Filijale Doboj, počev od 02.8.2019. godine.

Po nacionalnosti Srpkinja.

Udata, majka dvoje djece.