Otkrivene masovne i višestruke prevare sa medicinskom dokumentacijom za invalidske penzije

Broj otkrivenih korisnika sa lažnom medicinskom dokumentacijom pri ostvarivanju prava na invalidsku penziju pokrenuo se kao lavina, a rezultirao je slučajem do sada najmasovnijeg falsifikovanja kod jedne medicinske ustanove. Na našu molbu za provjerom ispravnosti, krajem prošle sedmice, sa navodima da se radi o falsifikatima odgovorili su nam: JU Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“ Mostar, za 21  lice,   Klinika za  psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazaraević“ Beograd, za šest lica i Opšta bolnica Trebinje, za dva lica. Svih 29 lica za koje je osporena autentičnost medicinske dokumentacije ostvarili su pravo na invalidsku penziju od 2007-2009. godine, kada je u tom “kritičnom” trogodišnjem periodu ostvareno blizu  9.000 invalidskih penzija. U mostarskoj bolnici „Dr Safet Mujić“ provjerama je podvrgnuto 24 lica, a utvrđeno je da se u 12 slučajeva radi o potpuno falsifikovanoj, a u devet slučajeva o djelimično falsifikovanoj medicinskoj dokumentaciji, u smislu da su jedno ili više otpusnih pisama ili specijalističkih nalaza falsifikovani, a jedan ili dva dokumenta uredni.

Da se provjere kod medicinskih ustanova vrše  detaljno i  pažljivo  potvrđuje i podatak da je Kantonalna bolnica “Dr Safet Mujić“ Mostar od ukupno 24 lica sa spiska  potvrdila potpunu ispravnost medicinske dokumentacije za za samo tri lica,  Klinika    “Dr Laza Lazarević“ Beograd, sa spiska od sedam lica, potvrdila originalnost medicinske dokumentacije za samo jedno lice, dok je Opšta bolnica Trebinje, sa spiska od tri lica, potvrdila  urednost liječenja i broja protokola za samo jedno lice.

Lažna medicinska dokumentacija u obliku da se otpusna pisma ili specijalistički nalazi ne nalaze u evidencijama ili ne odgovaraju obrascima kantonalne bolnice „Dr Safet Mujić” Mostar, kao ni originalu pečata doktora utvrđena je kod: J.P. (1955), V.S. (1970), S.M. (1971), G.B. (1975), T.M. (1958), K.J. (1958), P.Z. (1959), N.M. (1960),  B.R. (1963) koji je preminuo 2015. godine, L.R. (1964), B.B. (1963), P.D. (1966), V.D. (1967), S.M. (1960), P.L. (1961), R.B. (1969), V.Z. (1968), V.Đ. (1969), B.M. (1964), K.M. (1969) i J.M. (1957). U čak deset otpusnih pisama ove bolnice lažirano je ime istog ljekara, u jednom slučaju navedeno je ime ljekara koji nikada nije radio u toj ustanovi, u dva slučaja potpuno je identičan tekst otpusnih pisma za dva lica. Od 21 lica za koje je ova bolnica odgovorila da su falsifikovali medicinsku dokumentaciju  deset je iz Bileće.

Za šest novih slučajeva prevare s medicinskom dokumentacijom Klinike za neuro-psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ Beograd, u odgovoru na naš upit, navedeno je da lica: V.Z (1968), S.M. (1971), G.B. (1975), V.V. (1971), K.M (1969) i B.M (1964) nikada nisu hospitalizovana u toj ustanovi. Zvuči nevjerovatno da od ukupno šest navedenih Bilećana koji su falsifikovali medicinsku dokumentaciju ove klinike čak tri imaju prebivalište u jednoj, a druga dvojica u drugoj  ulici u Bileći. I oni su pravo na invalidsku penziju ostvarili od 2007-2009. godine. Frapantno je da su petorica od ukupno šest sa ovog spiska „serijski falsifikatori“. Oni su pored falsifikovanja dokumentacije ove klinike istovremeno falsifikovali i dokumentaciju Kantonalne bolnice „Dr Safet Mujić“ Mostar kao i dokumentaciju još nekih  bolnica iz Srbije. Vjerovatno s namjerom da sve bude uvjerljivije za organe vještačenja Fonda pri odlučivanju o invalidskoj penziji.  U odgovoru ove klinike još se navodi da „brojevi i istorija bolesti sa otpusnih listi i scecijalističkih izvještaja nisu vjerodostojni, odnosno da su dodijeljeni drugim pacijentkinjama koje su se hospitalno liječile u toj klinici“ i da je za kliniku pogrešno napisan naziv Centar za psihijatrijske bolesti, iako tako nikada nije bila registrovana.

Opšta bolnica Trebinje (Odjeljelje za neuropsihijatriju) u provjeri za tri lica, odgovorila je da ne raspolažu podacima o liječenju u toj ustanovi za: M.L. (1942) i M.Ž. (1958), iako su ta dva korisnika, takođe iz Bileće, medicinsku dokumentaciju sa  potpisom i pečatom trebinjske bolnice priložili Fondu 1997. i 2003. godine u postupku ocjene radne sposobnosti kada su i ostvarili pravo na invalidsku penziju. I u novootkrivenim slučajevima prevare sa invalidskim penzijama radi se o relativno mlađim ljudima što se vidi iz godišta rođenja i godine ostvarivanja prava na invalidsku penziju. Na lažnim otpusnim listama opet su najčešće dijagnoze: psihoza, depresije, šizoafektivna stanja, PTSP, što se,  vjerovatno je procijeljeno, najteže i dokazuje.

Kako god, pune ruke posla za organe gonjenja, kojima će Fond za novih 29 imena  podnijeti krivičnu prijavu, a istovremeno pokrenuti postupak vanredne kontrole, u cilju prestanka prava na invalidsku penziju, shodno odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Uredbe o medicinskom vještačenju, kojima je propisano postupanje u slučajevima kada postoji osnovana sumnja ili dokazi da je pravo ostvareno prevarom ili na drugi način suprotno propisima .

Simptomatično je da su u 50 otkrivenih slučajeva do sada, koji su u postupku ocjene radne sposobnosti prilagali lažnu medicinsku dokumentaciju, svi sa područja Hercegovine, od čega ih je čak 31 iz  Bileće, 6 iz Ljubinja, 2 iz Trebinja itd.

Sve više otkrivenih prevara za invalidsku penziju

Broj otkrivenih prevara sa invalidskim penzijama, iz ranijeg perioda, sve više se povećava. Potvrđuje to  i najnoviji slučaj četvorice korisnika: P.M. (48), B.B.(52), R.D. (50) i D.B.(46), svi iz Bileće, za koje je na nedavnu molbu i zahtjev Fonda PIO da se izvrši provjera medicinske dokumentacije Klinički Centar Srbije (KCS)-Klinika za psihijatriju u najkraćem roku odgovrila jasno i nedvosmisleno: „Prema dostupnim podacima navedena lica nisu zavedena kao pacijenti  koji su boravili u našoj Ustanovi, a priložena medicinska dokumentacija nije izdata u našoj Ustanovi“. Tako se zatvorio krug prevara i falsifikata medicinske  dokumentacije nove „četvorke“, koji su kao i većina prethodno otkrivenih „prevaranata“ žitelji opštine Bileće, odnosno sa područja koje se nalazi u nadležnosti filijale Trebinje. Podsjećamo prije desetak dana gotovo ista prevara otkrivena je takođe sa četvoro korisnika iz Bileće, koji su u postupku rješavanja zahtjeva za invalidsku penziju kod Fonda PIO prije 6-7 godina priložili falsifikovanu medicinsku dokumentaciju za koju je VMA Beograd osporila validnost, u potpunosti.

Pri otkrivanju najnovije prevare “četvorke” iz Bileće sa medicinskom dokumentacijom KCS-Klinike za psihijatriju uočeno je da su penziju ostvarili u periodu od 2007-2009. godine kao relativno mladi, odnosno kao četrdesetogodišnjaci. Inače, ovo je period u kojem je zabilježeno ogromano godišnje povećanje broja penzija, a posebno invalidskih. Takva eksplozija invalidskih penzija, ako je suditi po već 17 otkriveni lažnih penzija u poslednjih pet mjeseci, bila je  bez pokrića. Nastavak  otkrivanja i sprečavanja prevara u okvirima stalne akcije Fonda PIO “Stop prevarama do penzije pošteno“  mogao bi da otkrije još mnogo ovakvih slučajeva i tako da odgovor da li su ne samo desetine već možda stotine, pa i hiljade korisnika u ranijem periodu ostvarili pravo na  invalidsku penziju na nelegalan način.

U najnovijem slučaju lažiranja medicinske dokumentacije  pravo na invalidsku penziju  priznato je za relativno mlađa lica: P.M. u 40-toj godini života, sa 24 godine penzijskog staža, B.B. u 46-toj godini života sa 20 godina penzijskog staža, R.D. u 44-toj godini života sa 25 godina penzijskog staža i D.B. u 39-toj godini života sa 19 godina penzijskog staža. Na lažnim Otpusnim listama dijagnoze su opet  bile psihoze, depresije, PTSP i sl. što se, vjerovatno je procijenjeno, najteže i dokazuje.

I u ovom slučaju u otpusnim listama KCS-Klinike za psihijatriju, čija je autentičnost osporena, kod svih četvoro lica kao i u jednom ranijem slučaju provjere kod iste Klinike, od maja 2015. godine, uočeno je da je na grubo falsifikovanom medicinskom dokumentu čak pogrešno navedeno i ime načelnika Odjeljenja. Takođe, tekst Otpusne liste prepun je nemedicinskih pojmova, sa konstatacijama i dijagnozama koje, kada se bolje sagledaju i uporede, u osnovi su gotovo istovjetne i sasvim sigurno potiču iz iste „radionice“.

I u ovom slučaju prevere Fond PIO će odmah pokrenuti proceduru, u skladu sa zakonom,  s ciljem prestanka prava na penziju, a istovremeno MUP-u Republike Srpske podnijeće krivičnu prijavu protiv tih lica zbog falsifikovanja medicinske dokumentacije.

Do sada je po ovom osnovu pravo na penziju prestalo za devet korisnika, za četiri korisnika postupak je u toku. Interesantno je da svih 17 do sada otkrivenih korisnika prava na invalidsku penziju koji su pravo ostvarili na osnovu falsifikovane medicinske dokumentacije dolaze sa područja Hercegovine, od čega ih je čak 14 iz Bileće.

Otkriveni slučajevi, nedvosmisleno ukazuju na to da je u Bileći postojala „štamparija“ lažne medicinske dokumentacije, na osnovu koje su godinama na nelegalan način pojedini osiguranici sa područja Hercegovine ostvarivali pravo na invalidsku penziju.

Istraga bi trebala da ukaže da li iza svega ovoga stoji organizovana grupa falsifikatora medicinske dokumentacije.

Prevare u ostvarivanju prava na invalidsku penziju

Provjera ispravnosti medicinske dokumentacije za korisnike prava na invalidsku penziju Fonda PIO i kod Vojnomedicinske akademije (VMA) Beograd pokazala je da su pojedinci falsifikovali nalaze i te renomirane zdravstvene ustanove. Na osnovu zahtjeva Fonda PIO da se izvrši provjera validnosti medicinske dokumentacije za šest lica u Klinici za psihijatriju VMA odgovoreno je da za četiri lica dokumentacija nije vjerodostojna. Odgovor je jasan: „Navedena lica nikada nisu liječena kod nas, a nalazi dostavljeni na provjeru, nikada nisu protokolisani ni u jednoj knjizi protokola ove klinike!“

Krivotvorena medicinska dokumentacija za sva četiri navedena korisnika, u ovom slučaju, ponovo se odnosi područje Hercegovine i to za: S.S. (58) iz Ljubinja koji je pravo na invalidsku penziju ostvario u aprilu 2005. godine, te F.Z. (55), Š.M. (50) i H.Z. (54) sva trojica iz Bileće koji su pravo na invalidsku penziju ostvarili u aprilu 2009. godine.

Za dva lica, R.T. i P.Ž. oba iz Zvornika, VMA je potvrdila vjerodostojnost medicinske dokumentacije na osnovu koje su ostvarili pravo na invalidsku penziju.

Odlučnost i opravdanost menadžmenta Fonda u borbi da se eliminišu svi prevarni oblici pri ostvarivanju prava na invalidsku penziju provodeći stalnu akciju ”Stop prevarama do penzije pošteno”, potvrdila se i u ovom slučaju.

Otkrivanje ovakvih i sličnih prevara pri ostvarivanju prava na invalidsku penziju, koje su počinjene u prethodnom periodu, korištenjem različitih metoda provjera i izvještavanja iz vlastitog integrisanog informacionog sistema, daleko je lakše.

Podsjećamo, u proteklih dva mjeseca Fond je uputio devet predmeta na provjeru, po tri u Kliniku za psihijatrijske bolesti ”Dr Laza Lazarević” Beograd, Kliniku za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i Kliničko bolnički centar ”Zvezdara” iz kojih nam je za sve potvrđeno da se radilo o potpunom falsifikovanju medicinske  dokumentaciji na osnovu koje je ostvareno prava na invalidsku penziju u Republici Srpskoj.

U navedenih devet slučajeva falsifikovanja medicinske dokumentacije, na osnovu koje je  ostvareno pravo na invalidsku penziju, Fond je u skladu sa zakonskim propisima i procedurama pokrenuo postupak vanredne kontrole, kojom je utvrđeno da invalidnost kod tih lica ne postoji. Nakon toga su donesena rješenja o prestanku prava na invalidsku penziju, a time i obustavljena dalja isplata penzije. Istovremeno u svih devet slučaja pojedinačno Fond je podnio krivičnu prijavu i pokrenuo parnične postupke za povrat  sredstava koje je Fond u prethodnom periodu isplatio na ime penzija, a koje su ostvarene na osnovu priložene falsifikovane medicinske dokumentacije.

Interesantno je da svih trinaest do sada otkrivenih korisnika prava na invalidsku penziju koji su pravo ostvarili na osnovu falsifikovane medicinske dokumentacije dolaze sa područja Hercegovine, od čega ih je čak deset iz Bileće.

Provjere se nastavljaju i dalje, a svi oni koji su svjesno ušli u ovakve i slične prevare u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju biće otkriveni i u skladu sa zakonom procesuirani.

Prestanak penzije za 190 korisnika

Na osnovu izvještaja Odjeljenja interne revizije, kome je  prethodio nalog direktora Fonda da se izvrši kontrola isplate porodičnih penzija za mjesec jul utvrđeno je da kod 236 korisnika prava postoje određene nepravilnosti koje nisu u skladu sa zakonom. Izvještaj  je nepobitno pokazao  kod 76 korisnika prava na porodičnu penzije  nisu  ispunjeni uslovi za isplatu u skladu sa zakonom i shodno tome  za sve njih izvršena je  obustava dalje isplate penzije. Nažalost, u preostalih 160 slučajeva detaljnom kontro-lom kod još 114 korisnika prava na porodičnu penziju postoje  nepravilnosti koje nisu u skladu sa zakonom, pa je i njima izvršena obustava isplate sa avgustovskom penzijom. Tako da je u skladu sa zakonom  i propisanim procedurama u poslednji mjesec dana Fond izvršio  obustavu isplate za 190 korisnika prava na porodičnu penziju, od čega je za 185 donijeto i  rješenje o prestanku prava, dok se kod   pet korisnika prava vrše dodatne provjere.

Najviše rješenja o prestanku prava na porodičnu penziju doneseno je u filijali  Banja Luka-100, a slijede Bijeljina-23, Doboj-21, Istočno Sarajevo-20, Prijedor-13 i Trebinje sa 8 rješenja o prestanku prava.

Kod 44 korisnika  prava na porodičnu penziju, nakon detaljne provjere, uočene su određene greške   u matičnoj evidenciji korisnika prava, koje su odmah ispravljene, a za  preostalih sedam slučajeva koji su predmet kontrole postupak  je još uvijek u  toku.

Korisnici prava na porodičnu penziju kojima je doneseno rješenje o prestanku prava svjesno su prekršili zakon, tako što su  prećutali promjenu statusa i o tome nisu obavijestili nadležnu poslovnicu Fonda. Naime, radi se o tome da su nakon zasnivanja radnog odnosa i sticanja statusa osiguranika nastavili da koriste pravo na porodičnu penziju, iako u skladu sa zakonom  nemaju pravo na to.Time su svjesno pričinili štetu Fondu, a sebi pribavili  protivpravnu imovinsku korist koja  se na mjesečnom nivou za pomenutih 190 korisnika prava na porodičnu penziju kretala oko 52 hiljade KM.

Protiv svih onih koji su na nezakonit način ostvarili protivpravnu imovinsku korist Fond je u skladu sa zakonom pokrenuo postupak povrata više isplaćenih sredstava, koja za svih 190 korisnika, kojima je prestalo pravo ili izvršena obustava, ukupno iznosi  404.083,24 KM.

I u ovoj provjeri  nedvosmisleno se pokazalo da se pravo na penziju može ostvariti i ko-ristiti  samo na zakonit način i da akcija Fonda PIO protiv prevarnih oblika pod na-zivom “Stop prevarama do penzije pošteno” ima puno opravdanje, pri čemu je potrebno naglasiti da je korisnik,  prema propisima,  obavezan da prijavi Fondu svaku promjenu od uticaja na pravo ili obim prava, u roku od 30 dana. Za očekivati je  da i u narednom periodu korištenjem raspoloživih mogućnosti integrisnog informacionog sistema i analizom dobijenih izvještaja budu otkrivani novi slučajevi prevara, koji će u skladu sa zakonom biti sankcionisani.

O svim takvim slučajevima javnost će biti redovno obavještavana, a koristimo se i prilikom da pozovemo građane da svako  saznanje koje imaju o bilo kom prevarnom  obliku učinjenom u cilju ostvarivanja prava na penziju prijave na  besplatnu telefonsku liniju 080 050 100, pismom ili na bilo koji drugi način.

Prestanak prava na invalidsku penziju

Trojici korisnika invalidske penzije sa područja filijale Trebinje:  S.M. rođ. 1969. g. iz Nevesinja, K.Z. rođ. 1962. g. iz Trebinja i S.M. rođ. 1962. g. iz Bileće donošenjem Rješenja Fonda PIO definitivno je, sa 20.7.2015. g. prestalo pravo na invalidsku penziju. Prethodno je stručni organ vještačenja u postupku vanredne kontrole vještačenjem medicinske dokumentacije i ljekarskim pregledom korisnika utvrdio da kod trojice imenovanih korisnika  ne postoji invalidnost.

Donošenjem Rješenja praktično je od 20.7.2015. g. prestala i isplata invalidske penzije  koju je  S.M. iz Nevesinja primao od decembra 2005. g., K.Z. iz Trebinja od  marta 2006. g. i S.M. iz Bileće, kome je pravo na invalidsku penziju bilo priznato od januara 2009. g.

Podsjećamo, o čemu se Fond  nedavno i oglašavao, u postupku vanredne kontrole, za koju prema propisima  nalog daje direktor Fonda,  u maju 2015. g. Komisija vanredne kontrole je utvrdila da ni u jednom slučaju ne postoji invalidnost, čime je praktično opovrgnut nalaz ocjena i mišljenje prvostepenog organa vještačenja, na osnovu kojeg im je ranije priznato pravo na invalidsku penziju.

Dodatno za svu trojicu je u postupku ponovnog određivanja invalidske penzije u smislu utvrđivanja uzročno-posledične veze nastanka invalidnosti sa učešćem u VRS utvrđeno da su prevarom kroz lažiranje medicinske dokumentacije ponovo pokušali ostvariti invalidsku penziju, većeg iznosa od onoga što je korisnik do tada primao. Činjenicu prevare i lažiranja medicinske dokumentacije za svu trojicu nedavno su i zvanično  potvrdile Klinika za psihijatriju “Dr Laza Lazarević” Beograd kao i Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, naglašavajući da su tako zloupotrebljeni njihovi memorandumi, faksimil i potpisi njihovih ljekara,  da  nijedno od navedenih lica nije  bilo liječeno u tim ustanovama u periodima kako je to bilo navedeno u falsifikovanim  Otpusnim listama. Čak je u jednom slučaju naveden ljekar-načelnik odjeljenja koji nikada nije bio zaposlen u Klinici za psihijatriju KCS, a da je drugom navedenom ljekaru čak pogrešno napisano i ime itd. Takođe, djelovodni brojevi i istorija bolesti navedeni na Otpusnim listama ove “trojke” odnose se na sasvim druge pacijente. Zbog takve prevare Fond je u martu 2015. g. za pomenutu trojicu podnio krivičnu prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova, dok će u parničnom postupku kod suda zatražiti nadoknadu za  penzije isplaćene u prethodnim  razdoblju.

U postupku suzbijanja istih ili sličnih prevara Fond je ovih dana pokrenuo provjeru  medicinske dokumentacije za još 55 slučajeva, gdje je medicinska dokumentacija za ostvarivanje prava na invalidsku penziju pribavljana u zdravstvenim ustanovama za psihijatrijske bolesti u Mostaru, Podgorici, Nikšiću i Beogradu, gdje su po prijavama građana i uočenoj praksi  osiguranici “olako” pribavljali medicinsku dokumentaciju za ostvarenje prava na invalidsku penziju.

Prestanak penzije za 76 korisnika

Provjerama ispravnosti isplate porodičnih penzija Interna revizija i kontrola Fonda PIO prilikom isplate julske penzije utvrdila je da kod 236 korisnika prava na porodičnu penziju (240 isplata) postoje određene nepravilnosti koje nisu u skladu sa zakonom. Dodatnom kontrolom, od navedenog broja, nepobitno je utvrđeno da kod 76 korisnika prava na porodičnu penzije (71 isplata i 5 smanjenje penzije za jednog člana) nisu  ispunjeni uslovi za isplatu  u skladu sa zakonom i shodno tome, njima je sa julskom penzijom obustavljena dalja isplata penzije.

Radi se prvenstveno o tome da je kod ovih korisnika porodične penzije utvrđeno da su istovremeno i aktivni u evidencijama osiguranika tj. da su kao korisnici prava na porodičnu penziju zasnovali radni odnos ili se u osiguranju nalaze po nekom drugom osnovu, što je suprotno zakonskim propisima, odnosno nelegalno.

Fond PIO će za svih 76 korisnika isključenih sa isplate donijeti odgovarajući upravni akt (rješenje o prestanku isplate prava) dok će za ostale, gdje se utvrde druge nepravilnosti, biti izvršene ispravke u matičnoj evidenciji. Suma isplate za 76 isključenih korisnike iznosila je u junu 2015. godine 20.900 KM, te je tako spriječen dalji nastanak štete po Fond.

Ipak, spisak od 76 korisnika kojima je prestala isplata nije konačan, budući da filijale Banja Luka i Doboj, zbog kratkih rokova, do završetka obrade julske penzije nisu do kraja iskontrolisale polazni spisak sa ukupno 236 korisnika. Preostala je detaljna kontrola za još 169 korisnika i ukoliko u tom broju  bude još korisnika koji su istovremeno i aktivni osiguranici njima će obustava isplate uslijediti prilikom isplate  avgustovske  penzije.

I u ovom slučaju nedvosmisleno se pokazalo da se pravo na penziju može ostvariti i ko-ristiti  samo na zakonit način i da akcija Fonda PIO protiv prevarnih oblika pod na-zivom “Stop prevarama do penzije pošteno” ima puno opravdanje, pri čemu je korisnik prema propisima obavezan da u roku od 30 dana svaku promjenu od uticaja na pravo ili obim prava prijavi Fondu PIO. Puštanjem u rad u Fondu PIO  novih modula i aplikacija integrisanog informacionog sistema omogućena je svakodnevna provjera  svih baza podataka i tako onemogućena  svaka prevara u postupku ostvarivanja prava, koja i ako se pojavi  bude kad-tad otkrivena.

Prestanak penzije za 50 korisnika – studenata

U postupku kontrole ispravnosti isplata porodičnih penzija i otkrivanja eventualnih prevara u penzijskom sistemu Interna revizija i kontrola Fonda PIO i drugi nadležni organi, prilikom isplate julske penzije, utvrdili  da su za  50 korisnika  prava na porodičnu penziju prestali uslovi za to  pravo i njima je obustavljena dalja isplata penzije.

Interna revizija i kontrola kontrolisala je 433 porodičnih penzija, koje se odnose na studente  završnih godina studija i master studije. Utvrđeno je da je od tog broja  ”sporno” 50 isplata penzija. Od toga je  16 prethodno već okončalo studiranje i kao zaposleni bili su prijavljeni na  osiguranje, 33 su završili studiranje, a tu činjenicu od uticaja  na penziju nisu prijavili Fondu, kako je Zakonom propisano. Jednom  studentu (M.K.) iz Bijeljine je prestala isplata i pravo na penziju jer je Fondu PIO priložio falsifikovano uvjerenje da je  upisao master studije na Beogradskoj poslovnoj školi, gdje je prethodno završio osnovne studije. Vjerodostojnost tog uvjerenja svojim dopisom osporila je i navedena beogradska  visokoškolska ustanova. Svim filijalama Fonda dat je dopunski nalog o provjeri  validnosti svih potvrda o školovanju kod Beogradske poslovne škole, dok će zbog falsifikovanja dokumentacije protiv (M.K) biti podnijeta krivična prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova  Republike Srpske.

Iznos penzija za 50 korisnika, kojima je obustavljena dalja isplata, na mjesečnom nivou iznosio je  oko 24.000 KM, pa je tako spriječena dalja šteta po Fond. Odnosio se na 12 korisnika iz filijale Bijeljina, 11 iz filijale Banja Luka, 9 filijale Istočno Sarajevo, 8 filijale Doboj, i 5 filijale Trebinje.

U daljem postupku Fond PIO će zatražiti povrat  više isplaćenih sredstava, a za svih 50 korisnika  donijeće rješenje o prestanku prava na porodičnu penziju, koje  završetkom  redovnog školovanja po sili zakona  i prestaje.

Slične provjere Fond će  u okviru redovnih kontrolnih postupaka i  akcije ”Stop prevarama do penzije pošteno” kontinuirano nastaviti i u narednom periodu, a pojačano početkom predstojeće nove školske godine, kada studenti i srednjoškolci, kao korisnici prava na porodičnu penziju, i dostavljaju potvrde o redovnom školovanju, da bi se isplata penzije u narednoj školskoj godini  odvijala nesmetano.

Prevarom do veće penzije !?

Sumnje u ispravnost priložene medicinske dokumentacije i zvanično su nalazom, ocjenom i mišljenjem vanredne kontrole organa vještanjenja Fonda PIO Republike Srpske potvrdile da kod korisnika prava na invalidsku penziju: S.M. (1969), K.Z. (1962) i S.M. (1962) ne postoji invalidnost. Time je za ovu „trojku“ korisnika prava na invalidsku penziju sa područja filijale Trebinje, praktično opovrgnut prethodni nalaz, ocjena i mišljenje prvostepenog organa vještačenja Fonda PIO kojim je imenovanima utvrđeno postojanje invalidnosti, odnosno gubitak radne sposobnosti i to za: S.M. od 2005. godine, K.Z. od 2006. godine i S.M. od 2009. godine. Ono što se  u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju za ovu „trojku“ pokazalo kao čista prevara sadržano je u zvaničnom i pisanom odgovoru dvije referentne medicinske klinike iz  okruženja. Obje Klinike su po zahtjevu Fonda PIO izvršile provjere i odgovorile da imenovana lica 1995. godine uopšte nisu liječena u tim Klinikama, kako je navedeno u njihovim Otpusnim listama, koje su lažirane i kao takve 2014. godine priložene Fondu PIO uz njihove zahtjeve za ponovno određivanje invalidske penzije, u smislu utvrđivanja invalidnosti sa učešćem u VRS, što u pravilu znači  i penziju većeg iznosa u odnosu na onu koju su do tada primali.

Obje Klinike izričito su negirale  autentičnost otpusnih listi, pri čemu su naveli ne samo da imenovani nisu bili liječeni u tim Klinikama u navedenom periodu već i precizirali da je zloupotrijebljen memorandum Klinika i faksimil ljekara, te da je u jednom slučaju naveden ljekar-načelnik odjeljenja koji nikada nije radio u toj Klinici, da je drugom navedenom ljekaru pogrešno napisano ime itd. Takođe, djelovodni brojevi i istorija bolesti navedeni na Otpusnim listama ove trojke, odnose se na sasvim druge pacijente. Fond je u martu ove godine, zbog svih činjenica kojima je raspolagao za pomenutu trojku, podnio krivičnu prijavu u MUP.

Nalazi Komisije Fonda koja je na osnovu naloga direktora izvršila vanrednu kontrolu, a na osnovu iskazane sumnje da je pravo ostvareno suprotno propisima, pokazali su da ova „trojka“ nakon ostvarivanja prava na invalidsku penziju praktično nije imala nikakva dalja liječenja, uzimanje terapije niti o tome postoje evidencije u njihovim zdravstvenim kartonima, što bi po prirodi uzroka njihove invalidsnosti moralo da bude  konstantno, za sve prethodne godine. Takođe u postupku vanredne kontrole, ova „trojka“ je i lično poricala jednu od dijagnoza navedenih u lažnoj Otpusnoj listi (radilo se o prelomu potkoljenice).

Sve navedeno Komisiji za vanrednu kontrolu bilo je sasvim dovoljno da za svakoga pojedinačno iz ove „trojke“ donese odluku o nepostojanju invalidnosti. Na osnovu ovog nalaza i zvaničnog odgovora Klinika iz okruženja slijedi utvrđivanje prestanka prava za imenovane korisnike, a zatim i pokretanje parničnog postupka za povrat do sada isplaćenih penzija i sticanje protivpravne imovinske koristi. Slično je nedavno postupljeno  u još jednom pojedinačnom slučaju korisnika invalidske penzije sa područja filijale  Bijeljina, kome je je u postupku vanredne kontrole takođe utvrđeno da invalidnost ne postoji, iako je pravo na invalidsku penziju ostvario još 2009. godine.

Na organima MUP-a i Tužilaštva, nakon podnošenja krivičnih prijava protiv navedene „trojke“ i dostavljenih dokaza je da utvrde na koji način su došli do falsifikovane dokumentacije i ko im je pomogao u činjenju ovog krivičnog djela.

Ovim se po ko zna koji put u poslednje četiri godine pokazala opravdanost  akcije  ”Stop prevarama do penzije pošteno” kao i da prevara u postupku ostvarivanja prava bude kad-tad otkrivena. Istovremeno se potvrđuje da se pravo na penziju može ostvariti  samo  ako su za to  ispunjeni  zakonski uslovi.

Prevare u penzijskom sistemu

Nedavni i nesvakidašnji pokušaj prevare u penzijskom sistemu zasjenio je neke  prethodne, koje su od strane Fonda PIO uspješno otkriveni i tako spriječeno dalje korištenje prava koje nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ovaj, kao i prethodni slučajevi potvrdio je opravdanost postojanja trajne akcije Fonda PIO u borbi protiv prevarnih oblika pod nazivom ”Stop prevarama do penzije pošteno”.  Naime, prije nekoliko mjeseci Fondu PIO su podnesena tri zahtjeva za ponovno određivanje invalidske penzije, u smislu utvrđivanja uzročno-posledične veze nastanka invalidnosti sa učešćem u VRS. U sva tri zahtjeva  radilo se o relativno mlađim korisnicima koji su ranije ostvarili pravo na invalidsku penziju 2005,  2006. i 2009. godine. U pokušaju ponovnog određivanja penzije, koja je u pravilu većeg iznosa od prethodno određene, ova tri lica priložili su gotovo identičnu medicinsku dokumentaciju sa jedne Klinike za neuropsihijatrijske bolesti iz okruženja. Imena ili inicijale lica zbog podnesenih krivičnih prijava i istrage koju provodi MUP, Fond za sada nije u mogućnosti objaviti.

Fond PIO je u fazi vještačenja medicinske dokumentacije iz 1994, 1995. i 1996. godine posumnjao u ispravnost iste, jer su  vrlo detaljni i opširni nalazi Klinike za dva lica u potpunosti bili identični. Vrlo slično je i kod trećeg lica. Faksimil ljekara u sve tri otpusne liste je isti, sa  uočljivo  različitim  svojeručnim potpisom.

Fond se sa molbom za provjeru,  krajem marta, obratio Klinici, da bi nakon 20-tak dana  bio dostavljen zvaničan i jasan odgovor: “brojevi i istorija bolesti na otpusnim  listama su lažni”. Još se precizira da dva lica nikada nisu liječena  u toj zdravstvenoj ustanovi dok je za treće lice sa datim imenom i prezimenom, ali sa prebivalištem u Beogradu, a ne u Republici Srpskoj, navedeno da je liječeno u Klinici 1988. godine ali ne 1995. godine kako stoji u njegovoj lažnoj otpusnoj listi.

Time je u odgovoru Klinike jasno potvrđeno “da ovi pacijenti ne postoje pod navedenim istorijama bolesti, niti su u navedenim  vremenskim periodima bili pacijenti Klinike, čime se negira autentičnost otpusnih listi koje su predate  sa memorandumom Klinike i  faksimilom ljekara  koji je radio u toj Klinici”.

Prema pravilima i procedurom akcije ”Stop prevarama do penzije pošteno” Fond je  MUP-u podnio podnio krivičnu prijavu.

U sva tri navedena slučaja direktor Fonda je dao nalog za vanrednu kontrolu, jer se otvoreno sumnja da je i medicinska dokumentacija, na osnovu koje su ostvarili pravo na penziju još prije 8-10 godina, lažna. Vrlo lako se može desiti da korisnici prava izgube u potpunosti pravo na penziju, a da sredstva koja su primali u prethodnih desetak godina moraju vratiti Fondu i uz to krivično odgovarati pred organima pravosuđa Republike Srpske za falsifikovanje dokumentacije i ostvarivanje protivpravne imovinske koristi.

Ovim se po ko zna koji put u poslednje četiri godine pokazalo da prevara u postupku ostvarivanja prava bude kad-tad otkrivena, a istovremeno potvrdilo da se pravo na penziju može ostvariti  samo,  ako su za to  ispunjeni  zakonski uslovi.

Pojedinačne obustave penzija u 2015. godini

Dosledna  primjena Zakona o PIO,  u smislu prijave činjenica koje utiču na pravo, u roku od 30 dana, a u okviru trajne akcije Fonda PIO pod nazivom “Stop prevarama do penzije pošteno”, nastavljena je i u  2015. g. Nakon  protekla  dva mjeseca u ovoj  godini to pokazuju i podaci o 17.291  pojedinačnoj obustavi penzije, što predstavlja 60% svih obustava izvršenih u toku prošle godine. Obustave isplate prava se vrše svakodnevnom kontrolom u kojima se utvrđuje nekompletnost  dokumentacije u spisu  korisnika, a najčešće zbog urednog i obaveznog nedostavljanja potvrde o životu ili školske potvrde za djecu-korisnike porodične penzije, kako je to Zakonom i propisano.

U januaru 2015. g. izvršeno je ukupno 9.414 pojedinačnih obustava isplate penzije, dok je naredni  mjesec  dokumentaciju dostavilo „svega“ 1.745 korisnika ili 18,5%.

U februaru 2015.g.  pojedinačna obustava je  izvršena za ukupno  7.877 korisnika, od čega 7.422 po osnovu neblagovremenog  dostavljanja potvrde o životu, 237 zbog nedostavljanja školske potvrde, 10  zbog JMB i 208 pojedinačnih obustava zbog nepodizanja penzije  sa računa Bobar banke, u roku od uzastopno tri mjeseca, kako je propisom i određeno.

Ukupno u prva dva mjeseca ove godine Fond je obustavio u 17.291 slučaju isplatu penzije i po tom osnovu trenutno ostvario uštedu od 5,43 miliona KM.

Ovako velikom broju obustava isplate penzija u značajnoj mjeri doprinijela je i primjena Sporauzma o elektronskoj razmjeni podataka sa Hrvatskom i Srbijom gdje Fond ima evidentiranih preko 30.000 korisnika prava za koje svaki mjesec redovno vrši isplatu penzije. Ovi korisnici prava do sada nisu bili u fokusu kontrole promjene svog statusa svaki mjesec kako je to sada, nego samo jedanput godišnje, prilikom dostavljanja potvrde o životu.

2015-mart-t1

Podsjećamo u prošloj godini Fond je u 29.166 slučajeva izvršio pojedinačnu obustavu, od čega je do kraja godine u isplatu ponovo uključeno „svega“ 4.102 ili  tek svaki sedmi korisnik. Uštede po osnovu pojedinačnih obustava u 2014. g. iznosile su 8,8 miliona. Broj pojedinačnih obustava u 2014. g. u  odnosu na  2013. g. (23.784 obustava) bio  je veći za 5.382 ili 22,6 %, a u odnosu na 2012. g. (16.721 obustava)  više za čak 12.445 ili 74,4 %. U 2013. g. u isplatu je ponovo uključen svaki  šesti,  a u 2012. g.  svaki četvrti  korisnik Uštede  u  prethodne tri godine, po ovom osnovu, iznosile  su  više od 20 miliona KM, a sa januarom i februarom 2015. g. uštede ukupno iznose 26 miliona KM.

2015-mart-t2

Doslednom primjenom  Zakona o PIO sprečava se pokušaj  ostvarivanja prava na nelegalan način, a isto tako sprečava mogućnost  nastanka preplate, što onda otežava  mogućnost povrata više isplaćenih sredstava. To potvrđuje i maksimalnu  odgovornost Fonda prema povjerenim  javnim sredstvima.

Pravilnom i blagovremenom postupanju Fonda PIO  oko  pojedinačnih obustava doprinose  do sada potpisani Sporazumi o razmjeni podataka između Fondova/Zavoda država bišve SFRJ. Na tom planu posebno mnogo se  očekuje od  Sporazuma o razmjeni podataka između Fonda PIO Republike Srpske i Republičkog fonda PIO Srbije, potpisanog 20.02.2015.g. u Banja Luci, budući da  Fond PIO vrši isplatu penzije za oko 18.500  svojih koprisnika sa prebivalištem u Srbiji, a Srbija za više od 11.000 svojih korisnika  sa prebivalištem u Republici Srpskoj.

Pojedinačne obustave penzija u 2014. godini

Doslednom primjenom Zakona o PIO (prijava činjenica koje utiču na pravo, u roku od 30 dana) i u okviru akcije “Stop prevarama do penzije pošteno” u 2014. godini izvršeno je 29.166 pojedinačnih obustava, prvenstveno zbog nedostavljanja potvrde o životu, školske potvrde za korisnike porodične penzije, ali i zbog utvrđivanja novih činjenica provjerom prijava savjesnih građana.

pojedinacne-obustave-penzija-u-2014-t1

Uštede po osnovu pojedinačnih obustava za 12 mjeseci 2014. godine iznose 8,8 miliona KM. Broj pojedinačnih obustava u 2014. godini u  odnosu na  2103. godinu  veći je za 5.382 ili 22,6 % a u odnosu na 2012. godinu više za čak 12.445 ili 74,4 %.

I u finansijskom smislu ušteda je veća za 1,7 miliona KM nego u 2013. godini odnosno 4,1 milion KM više nego u 2012. godini.

Nakon dostavljanja dokumentacije u isplatu penzije u toku 2014. godine je uključeno 4.102 ili tek svaki sedmi korisnik prava.

pojedinacne-obustave-penzija-u-2014-t2

Pojedinačnim obustavama, po navedenim osnovama, u 2013. godini, ostvarena je ušteda od 7,1 miliona KM . Nakon dostavljanja dokumentacije, u toku 2013. godine, u isplatu je vraćeno ukupno 4.047 ili svaki šesti korinik prava.

pojedinacne-obustave-penzija-u-2014-t3

Pojedinačnim obustavama, po navedenim osnovama, u 2012. godini ostvarena je ušteda od 4,7 miliona KM. Nakon dostavljanja dokumentacije, u toku 2012. godine u isplatu je uključeno  4.006  ili svaki četvrti korisnik prava.

U protekle tri godine pravovremenim i doslednim obustavljanjem isplate korinicima prava koji u određenom periodu ne ispunjavaju propisane uslove Fond je uštedio preko 20,6 miliona KM.

Uštedu od 20,6 miliona KM ne bi bilo moguće ostvariti bez potpisanih Sporazuma o razmjeni podataka između Fondova/Zavoda država bišve SFRJ. Posebno se  očekuje mnogo od   predstojećeg potpisa Sporazuma o razmjeni podataka izemeđu Fonda PIO Republike Srpske i Fonda PIO Srbije imajući u vidu činjenicu da se u Srbiji vrši isplata za oko 18.500 hiljada korisnika prava, u iznosu od  preko 50 miliona KM godišnje.

U 2015. godini očekuje se  da će po ovom osnovu biti ostvarena ušteda od  15 miliona KM, jer su potpisani sporazumi o razmjeni podataka sa Hrvatskom i Slovenijom, a u narednih petnaestak dana slijedi i sa Srbijom, što će u značajnoj mjeri povećati kontrolu nad dodatnih 30 hiljada korisnika prava van Republike Srpske.

Doslednom primjenom Zakona o PIO i pravilnim i blagovremenim postupanjem Fonda oko pojedinačnih obustava sprečava se svaki pokušaj ostvarivanja prava na nelegalan način, putem prevara, a isto tako i sprečava mogućnost nastanka preplate, što onda otežava mogućnost povrata više isplaćenih sredstava. Pored toga ovakvim načinom rada i postupanjem Fond potvrđuje i svoju maksimalnu odgovornost prema  javnim sredstvima.