Откривене масовне и вишеструке преваре са медицинском документацијом за инвалидске пензије

Број откривених корисника са лажном медицинском документацијом при остваривању права на инвалидску пензију покренуо се као лавина, а резултирао је случајем до сада најмасовнијег фалсификовања код једне медицинске установе. На нашу молбу за провјером исправности, крајем прошле седмице, са наводима да се ради о фалсификатима одговорили су нам: ЈУ Кантонална болница “Др Сафет Мујић“ Мостар, за 21  лице,   Клиника за  психијатријске болести „Др Лаза Лазараевић“ Београд, за шест лица и Општа болница Требиње, за два лица. Свих 29 лица за које је оспорена аутентичност медицинске документације остварили су право на инвалидску пензију од 2007-2009. године, када је у том “критичном” трогодишњем периоду остварено близу  9.000 инвалидских пензија. У мостарској болници „Др Сафет Мујић“ провјерама је подвргнуто 24 лица, а утврђено је да се у 12 случајева ради о потпуно фалсификованој, а у девет случајева о дјелимично фалсификованој медицинској документацији, у смислу да су једно или више отпусних писама или специјалистичких налаза фалсификовани, а један или два документа уредни.

Да се провјере код медицинских установа врше  детаљно и  пажљиво  потврђује и податак да је Кантонална болница “Др Сафет Мујић“ Мостар од укупно 24 лица са списка  потврдила потпуну исправност медицинске документације за за само три лица,  Клиника    “Др Лаза Лазаревић“ Београд, са списка од седам лица, потврдила оригиналност медицинске документације за само једно лице, док је Општа болница Требиње, са списка од три лица, потврдила  уредност лијечења и броја протокола за само једно лице.

Лажна медицинска документација у облику да се отпусна писма или специјалистички налази не налазе у евиденцијама или не одговарају обрасцима кантоналне болнице „Др Сафет Мујић” Мостар, као ни оригиналу печата доктора утврђена је код: Ј.П. (1955), В.С. (1970), С.М. (1971), Г.Б. (1975), Т.М. (1958), К.Ј. (1958), П.З. (1959), Н.М. (1960),  Б.Р. (1963) који је преминуо 2015. године, Л.Р. (1964), Б.Б. (1963), П.Д. (1966), В.Д. (1967), С.М. (1960), П.Л. (1961), Р.Б. (1969), В.З. (1968), В.Ђ. (1969), Б.М. (1964), К.М. (1969) и Ј.М. (1957). У чак десет отпусних писама ове болнице лажирано је име истог љекара, у једном случају наведено је име љекара који никада није радио у тој установи, у два случаја потпуно је идентичан текст отпусних писма за два лица. Од 21 лица за које је ова болница одговорила да су фалсификовали медицинску документацију  десет је из Билеће.

За шест нових случајева преваре с медицинском документацијом Клинике за неуро-психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ Београд, у одговору на наш упит, наведено је да лица: В.З (1968), С.М. (1971), Г.Б. (1975), В.В. (1971), К.М (1969) и Б.М (1964) никада нису хоспитализована у тој установи. Звучи невјероватно да од укупно шест наведених Билећана који су фалсификовали медицинску документацију ове клинике чак три имају пребивалиште у једној, а друга двојица у другој  улици у Билећи. И они су право на инвалидску пензију остварили од 2007-2009. године. Фрапантно је да су петорица од укупно шест са овог списка „серијски фалсификатори“. Они су поред фалсификовања документације ове клинике истовремено фалсификовали и документацију Кантоналне болнице „Др Сафет Мујић“ Мостар као и документацију још неких  болница из Србије. Вјероватно с намјером да све буде увјерљивије за органе вјештачења Фонда при одлучивању о инвалидској пензији.  У одговору ове клинике још се наводи да „бројеви и историја болести са отпусних листи и сцецијалистичких извјештаја нису вјеродостојни, односно да су додијељени другим пацијенткињама које су се хоспитално лијечиле у тој клиници“ и да је за клинику погрешно написан назив Центар за психијатријске болести, иако тако никада није била регистрована.

Општа болница Требиње (Одјељеље за неуропсихијатрију) у провјери за три лица, одговорила је да не располажу подацима о лијечењу у тој установи за: М.Л. (1942) и М.Ж. (1958), иако су та два корисника, такође из Билеће, медицинску документацију са  потписом и печатом требињске болнице приложили Фонду 1997. и 2003. године у поступку оцјене радне способности када су и остварили право на инвалидску пензију. И у новооткривеним случајевима преваре са инвалидским пензијама ради се о релативно млађим људима што се види из годишта рођења и године остваривања права на инвалидску пензију. На лажним отпусним листама опет су најчешће дијагнозе: психоза, депресије, шизоафективна стања, ПТСП, што се,  вјероватно је процијељено, најтеже и доказује.

Како год, пуне руке посла за органе гоњења, којима ће Фонд за нових 29 имена  поднијети кривичну пријаву, а истовремено покренути поступак ванредне контроле, у циљу престанка права на инвалидску пензију, сходно одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Уредбе о медицинском вјештачењу, којима је прописано поступање у случајевима када постоји основана сумња или докази да је право остварено преваром или на други начин супротно прописима .

Симптоматично је да су у 50 откривених случајева до сада, који су у поступку оцјене радне способности прилагали лажну медицинску документацију, сви са подручја Херцеговине, од чега их је чак 31 из  Билеће, 6 из Љубиња, 2 из Требиња итд.

Све више откривених превара за инвалидску пензију

Број откривених превара са инвалидским пензијама, из ранијег периода, све више се повећава. Потврђује то  и најновији случај четворице корисника: П.М. (48), Б.Б.(52), Р.Д. (50) и Д.Б.(46), сви из Билеће, за које је на недавну молбу и захтјев Фонда ПИО да се изврши провјера медицинске документације Клинички Центар Србије (КЦС)-Клиника за психијатрију у најкраћем року одговрила јасно и недвосмислено: „Према доступним подацима наведена лица нису заведена као пацијенти  који су боравили у нашој Установи, а приложена медицинска документација није издата у нашој Установи“. Тако се затворио круг превара и фалсификата медицинске  документације нове „четворке“, који су као и већина претходно откривених „превараната“ житељи општине Билеће, односно са подручја које се налази у надлежности филијале Требиње. Подсјећамо прије десетак дана готово иста превара откривена је такође са четворо корисника из Билеће, који су у поступку рјешавања захтјева за инвалидску пензију код Фонда ПИО прије 6-7 година приложили фалсификовану медицинску документацију за коју је ВМА Београд оспорила валидност, у потпуности.

При откривању најновије преваре “четворке” из Билеће са медицинском документацијом КЦС-Клинике за психијатрију уочено је да су пензију остварили у периоду од 2007-2009. године као релативно млади, односно као четрдесетогодишњаци. Иначе, ово је период у којем је забиљежено огромано годишње повећање броја пензија, а посебно инвалидских. Таква експлозија инвалидских пензија, ако је судити по већ 17 откривени лажних пензија у последњих пет мјесеци, била је  без покрића. Наставак  откривања и спречавања превара у оквирима сталне акције Фонда ПИО “Стоп преварама до пензије поштено“  могао би да открије још много оваквих случајева и тако да одговор да ли су не само десетине већ можда стотине, па и хиљаде корисника у ранијем периоду остварили право на  инвалидску пензију на нелегалан начин.

У најновијем случају лажирања медицинске документације  право на инвалидску пензију  признато је за релативно млађа лица: П.М. у 40-тој години живота, са 24 године пензијског стажа, Б.Б. у 46-тој години живота са 20 година пензијског стажа, Р.Д. у 44-тој години живота са 25 година пензијског стажа и Д.Б. у 39-тој години живота са 19 година пензијског стажа. На лажним Отпусним листама дијагнозе су опет  биле психозе, депресије, ПТСП и сл. што се, вјероватно је процијењено, најтеже и доказује.

И у овом случају у отпусним листама КЦС-Клинике за психијатрију, чија је аутентичност оспорена, код свих четворо лица као и у једном ранијем случају провјере код исте Клинике, од маја 2015. године, уочено је да је на грубо фалсификованом медицинском документу чак погрешно наведено и име начелника Одјељења. Такође, текст Отпусне листе препун је немедицинских појмова, са констатацијама и дијагнозама које, када се боље сагледају и упореде, у основи су готово истовјетне и сасвим сигурно потичу из исте „радионице“.

И у овом случају превере Фонд ПИО ће одмах покренути процедуру, у складу са законом,  с циљем престанка права на пензију, а истовремено МУП-у Републике Српске поднијеће кривичну пријаву против тих лица због фалсификовања медицинске документације.

До сада је по овом основу право на пензију престало за девет корисника, за четири корисника поступак је у току. Интересантно је да свих 17 до сада откривених корисника права на инвалидску пензију који су право остварили на основу фалсификоване медицинске документације долазе са подручја Херцеговине, од чега их је чак 14 из Билеће.

Откривени случајеви, недвосмислено указују на то да је у Билећи постојала „штампарија“ лажне медицинске документације, на основу које су годинама на нелегалан начин поједини осигураници са подручја Херцеговине остваривали право на инвалидску пензију.

Истрага би требала да укаже да ли иза свега овога стоји организована група фалсификатора медицинске документације.

Преваре у остваривању права на инвалидску пензију

Провјера исправности медицинске документације за кориснике права на инвалидску пензију Фонда ПИО и код Војномедицинске академије (ВМА) Београд показала је да су појединци фалсификовали налазе и те реномиране здравствене установе. На основу захтјева Фонда ПИО да се изврши провјера валидности медицинске документације за шест лица у Клиници за психијатрију ВМА одговорено је да за четири лица документација није вјеродостојна. Одговор је јасан: „Наведена лица никада нису лијечена код нас, а налази достављени на провјеру, никада нису протоколисани ни у једној књизи протокола ове клинике!“

Кривотворена медицинска документација за сва четири наведена корисника, у овом случају, поново се односи подручје Херцеговине и то за: С.С. (58) из Љубиња који је право на инвалидску пензију остварио у априлу 2005. године, те Ф.З. (55), Ш.М. (50) и Х.З. (54) сва тројица из Билеће који су право на инвалидску пензију остварили у априлу 2009. године.

За два лица, Р.Т. и П.Ж. оба из Зворника, ВМА је потврдила вјеродостојност медицинске документације на основу које су остварили право на инвалидску пензију.

Одлучност и оправданост менаџмента Фонда у борби да се елиминишу сви преварни облици при остваривању права на инвалидску пензију проводећи сталну акцију ”Стоп преварама до пензије поштено”, потврдила се и у овом случају.

Откривање оваквих и сличних превара при остваривању права на инвалидску пензију, које су почињене у претходном периоду, кориштењем различитих метода провјера и извјештавања из властитог интегрисаног информационог система, далеко је лакше.

Подсјећамо, у протеклих два мјесеца Фонд је упутио девет предмета на провјеру, по три у Клинику за психијатријске болести ”Др Лаза Лазаревић” Београд, Клинику за психијатрију Клиничког центра Србије и Клиничко болнички центар ”Звездара” из којих нам је за све потврђено да се радило о потпуном фалсификовању медицинске  документацији на основу које је остварено права на инвалидску пензију у Републици Српској.

У наведених девет случајева фалсификовања медицинске документације, на основу које је  остварено право на инвалидску пензију, Фонд је у складу са законским прописима и процедурама покренуо поступак ванредне контроле, којом је утврђено да инвалидност код тих лица не постоји. Након тога су донесена рјешења о престанку права на инвалидску пензију, а тиме и обустављена даља исплата пензије. Истовремено у свих девет случаја појединачно Фонд је поднио кривичну пријаву и покренуо парничне поступке за поврат  средстава које је Фонд у претходном периоду исплатио на име пензија, а које су остварене на основу приложене фалсификоване медицинске документације.

Интересантно је да свих тринаест до сада откривених корисника права на инвалидску пензију који су право остварили на основу фалсификоване медицинске документације долазе са подручја Херцеговине, од чега их је чак десет из Билеће.

Провјере се настављају и даље, а сви они који су свјесно ушли у овакве и сличне преваре у поступку остваривања права на инвалидску пензију биће откривени и у складу са законом процесуирани.

Престанак пензије за 190 корисника

На основу извјештаја Одјељења интерне ревизије, коме је  претходио налог директора Фонда да се изврши контрола исплате породичних пензија за мјесец јул утврђено је да код 236 корисника права постоје одређене неправилности које нису у складу са законом. Извјештај  је непобитно показао  код 76 корисника права на породичну пензије  нису  испуњени услови за исплату у складу са законом и сходно томе  за све њих извршена је  обустава даље исплате пензије. Нажалост, у преосталих 160 случајева детаљном контро-лом код још 114 корисника права на породичну пензију постоје  неправилности које нису у складу са законом, па је и њима извршена обустава исплате са августовском пензијом. Тако да је у складу са законом  и прописаним процедурама у последњи мјесец дана Фонд извршио  обуставу исплате за 190 корисника права на породичну пензију, од чега је за 185 донијето и  рјешење о престанку права, док се код   пет корисника права врше додатне провјере.

Највише рјешења о престанку права на породичну пензију донесено је у филијали  Бања Лука-100, а слиједе Бијељина-23, Добој-21, Источно Сарајево-20, Приједор-13 и Требиње са 8 рјешења о престанку права.

Код 44 корисника  права на породичну пензију, након детаљне провјере, уочене су одређене грешке   у матичној евиденцији корисника права, које су одмах исправљене, а за  преосталих седам случајева који су предмет контроле поступак  је још увијек у  току.

Корисници права на породичну пензију којима је донесено рјешење о престанку права свјесно су прекршили закон, тако што су  прећутали промјену статуса и о томе нису обавијестили надлежну пословницу Фонда. Наиме, ради се о томе да су након заснивања радног односа и стицања статуса осигураника наставили да користе право на породичну пензију, иако у складу са законом  немају право на то.Тиме су свјесно причинили штету Фонду, а себи прибавили  противправну имовинску корист која  се на мјесечном нивоу за поменутих 190 корисника права на породичну пензију кретала око 52 хиљаде КМ.

Против свих оних који су на незаконит начин остварили противправну имовинску корист Фонд је у складу са законом покренуо поступак поврата више исплаћених средстава, која за свих 190 корисника, којима је престало право или извршена обустава, укупно износи  404.083,24 KM.

И у овој провјери  недвосмислено се показало да се право на пензију може остварити и ко-ристити  само на законит начин и да акција Фонда ПИО против преварних облика под на-зивом “Стоп преварама до пензије поштено” има пуно оправдање, при чему је потребно нагласити да је корисник,  према прописима,  обавезан да пријави Фонду сваку промјену од утицаја на право или обим права, у року од 30 дана. За очекивати је  да и у наредном периоду кориштењем расположивих могућности интегрисног информационог система и анализом добијених извјештаја буду откривани нови случајеви превара, који ће у складу са законом бити санкционисани.

О свим таквим случајевима јавност ће бити редовно обавјештавана, а користимо се и приликом да позовемо грађане да свако  сазнање које имају о било ком преварном  облику учињеном у циљу остваривања права на пензију пријаве на  бесплатну телефонску линију 080 050 100, писмом или на било који други начин.

Престанак права на инвалидску пензију

Тројици корисника инвалидске пензије са подручја филијале Требиње:  С.М. рођ. 1969. г. из Невесиња, К.З. рођ. 1962. г. из Требиња и С.М. рођ. 1962. г. из Билеће доношењем Рјешења Фонда ПИО дефинитивно је, са 20.7.2015. г. престало право на инвалидску пензију. Претходно је стручни орган вјештачења у поступку ванредне контроле вјештачењем медицинске документације и љекарским прегледом корисника утврдио да код тројице именованих корисника  не постоји инвалидност.

Доношењем Рјешења практично је од 20.7.2015. г. престала и исплата инвалидске пензије  коју је  С.М. из Невесиња примао од децембра 2005. г., К.З. из Требиња од  марта 2006. г. и С.М. из Билеће, коме је право на инвалидску пензију било признато од јануара 2009. г.

Подсјећамо, о чему се Фонд  недавно и оглашавао, у поступку ванредне контроле, за коју према прописима  налог даје директор Фонда,  у мају 2015. г. Комисија ванредне контроле је утврдила да ни у једном случају не постоји инвалидност, чиме је практично оповргнут налаз оцјена и мишљење првостепеног органа вјештачења, на основу којег им је раније признато право на инвалидску пензију.

Додатно за сву тројицу је у поступку поновног одређивања инвалидске пензије у смислу утврђивања узрочно-последичне везе настанка инвалидности са учешћем у ВРС утврђено да су преваром кроз лажирање медицинске документације поново покушали остварити инвалидску пензију, већег износа од онога што је корисник до тада примао. Чињеницу преваре и лажирања медицинске документације за сву тројицу недавно су и званично  потврдиле Клиника за психијатрију “Др Лаза Лазаревић” Беогрaд као и Клиника за психијатрију Клиничког центра Србије, наглашавајући да су тако злоупотребљени њихови меморандуми, факсимил и потписи њихових љекара,  да  ниједно од наведених лица није  било лијечено у тим установама у периодима како је то било наведено у фалсификованим  Отпусним листама. Чак је у једном случају наведен љекар-начелник одјељења који никада није био запослен у Клиници за психијатрију КЦС, а да је другом наведеном љекару чак погрешно написано и име итд. Такође, дјеловодни бројеви и историја болести наведени на Отпусним листама ове “тројке” односе се на сасвим друге пацијенте. Због такве преваре Фонд је у марту 2015. г. за поменуту тројицу поднио кривичну пријаву Министарству унутрашњих послова, док ће у парничном поступку код суда затражити надокнаду за  пензије исплаћене у претходним  раздобљу.

У поступку сузбијања истих или сличних превара Фонд је ових дана покренуо провјеру  медицинске документације за још 55 случајева, гдје је медицинска документација за остваривање права на инвалидску пензију прибављана у здравственим установама за психијатријске болести у Мостару, Подгорици, Никшићу и Београду, гдје су по пријавама грађана и уоченој пракси  осигураници “олако” прибављали медицинску документацију за остварење права на инвалидску пензију.

Престанак пензије за 76 корисника

Провјерама исправности исплате породичних пензија Интерна ревизија и контрола Фонда ПИО приликом исплате јулске пензије утврдила је да код 236 корисника права на породичну пензију (240 исплата) постоје одређене неправилности које нису у складу са законом. Додатном контролом, од наведеног броја, непобитно је утврђено да код 76 корисника права на породичну пензије (71 исплата и 5 смањење пензије за једног члана) нису  испуњени услови за исплату  у складу са законом и сходно томе, њима је са јулском пензијом обустављена даља исплата пензије.

Ради се првенствено о томе да је код ових корисника породичне пензије утврђено да су истовремено и активни у евиденцијама осигураника тј. да су као корисници права на породичну пензију засновали радни однос или се у осигурању налазе по неком другом основу, што је супротно законским прописима, односно нелегално.

Фонд ПИО ће за свих 76 корисника искључених са исплате донијети одговарајући управни акт (рјешење о престанку исплате права) док ће за остале, гдје се утврде друге неправилности, бити извршене исправке у матичној евиденцији. Сума исплате за 76 искључених кориснике износила је у јуну 2015. године 20.900 КМ, те је тако спријечен даљи настанак штете по Фонд.

Ипак, списак од 76 корисника којима је престала исплата није коначан, будући да филијале Бања Лука и Добој, због кратких рокова, до завршетка обраде јулске пензије нису до краја исконтролисале полазни списак са укупно 236 корисника. Преостала је детаљна контрола за још 169 корисника и уколико у том броју  буде још корисника који су истовремено и активни осигураници њима ће обустава исплате услиједити приликом исплате  августовске  пензије.

И у овом случају недвосмислено се показало да се право на пензију може остварити и ко-ристити  само на законит начин и да акција Фонда ПИО против преварних облика под на-зивом “Стоп преварама до пензије поштено” има пуно оправдање, при чему је корисник према прописима обавезан да у року од 30 дана сваку промјену од утицаја на право или обим права пријави Фонду ПИО. Пуштањем у рад у Фонду ПИО  нових модула и апликација интегрисаног информационог система омогућена је свакодневна провјера  свих база података и тако онемогућена  свака превара у поступку остваривања права, која и ако се појави  буде кад-тад откривена.

Престанак пензије за 50 корисника – студената

У поступку контроле исправности исплата породичних пензија и откривања евентуалних превара у пензијском систему Интерна ревизија и контрола Фонда ПИО и други надлежни органи, приликом исплате јулске пензије, утврдили  да су за  50 корисника  права на породичну пензију престали услови за то  право и њима је обустављена даља исплата пензије.

Интерна ревизија и контрола контролисала је 433 породичних пензија, које се односе на студенте  завршних година студија и мастер студије. Утврђено је да је од тог броја  ”спорно” 50 исплата пензија. Од тога је  16 претходно већ окончало студирање и као запослени били су пријављени на  осигурање, 33 су завршили студирање, а ту чињеницу од утицаја  на пензију нису пријавили Фонду, како је Законом прописано. Једном  студенту (М.К.) из Бијељине је престала исплата и право на пензију јер је Фонду ПИО приложио фалсификовано увјерење да је  уписао мастер студије на Београдској пословној школи, гдје је претходно завршио основне студије. Вјеродостојност тог увјерења својим дописом оспорила је и наведена београдска  високошколска установа. Свим филијалама Фонда дат је допунски налог о провјери  валидности свих потврда о школовању код Београдске пословне школе, док ће због фалсификовања документације против (М.К) бити поднијета кривична пријаву Министарству унутрашњих послова  Републике Српске.

Износ пензија за 50 корисника, којима је обустављена даља исплата, на мјесечном нивоу износио је  око 24.000 КМ, па је тако спријечена даља штета по Фонд. Односио се на 12 корисника из филијале Бијељина, 11 из филијале Бања Лука, 9 филијале Источно Сарајево, 8 филијале Добој, и 5 филијале Требиње.

У даљем поступку Фонд ПИО ће затражити поврат  више исплаћених средстава, а за свих 50 корисника  донијеће рјешење о престанку права на породичну пензију, које  завршетком  редовног школовања по сили закона  и престаје.

Сличне провјере Фонд ће  у оквиру редовних контролних поступака и  акције ”Стоп преварама до пензије поштено” континуирано наставити и у наредном периоду, а појачано почетком предстојеће нове школске године, када студенти и средњошколци, као корисници права на породичну пензију, и достављају потврде о редовном школовању, да би се исплата пензије у наредној школској години  одвијала несметано.

Преваром до веће пензије !?

Сумње у исправност приложене медицинске документације и званично су налазом, оцјеном и мишљењем ванредне контроле органа вјештањења Фонда ПИО Републике Српске потврдиле да код корисника права на инвалидску пензију: С.М. (1969), К.З. (1962) и С.М. (1962) не постоји инвалидност. Тиме је за ову „тројку“ корисника права на инвалидску пензију са подручја филијале Требиње, практично оповргнут претходни налаз, оцјена и мишљење првостепеног органа вјештачења Фонда ПИО којим је именованима утврђено постојање инвалидности, односно губитак радне способности и то за: С.М. од 2005. године, К.З. од 2006. године и С.М. од 2009. године. Оно што се  у поступку остваривања права на инвалидску пензију за ову „тројку“ показало као чиста превара садржано је у званичном и писаном одговору двије референтне медицинске клинике из  окружења. Обје Клинике су по захтјеву Фонда ПИО извршиле провјере и одговориле да именована лица 1995. године уопште нису лијечена у тим Клиникама, како је наведено у њиховим Отпусним листама, које су лажиране и као такве 2014. године приложене Фонду ПИО уз њихове захтјеве за поновно одређивање инвалидске пензије, у смислу утврђивања инвалидности са учешћем у ВРС, што у правилу значи  и пензију већег износа у односу на ону коју су до тада примали.

Обје Клинике изричито су негирале  аутентичност отпусних листи, при чему су навели не само да именовани нису били лијечени у тим Клиникама у наведеном периоду већ и прецизирали да је злоупотријебљен меморандум Клиника и факсимил љекара, те да је у једном случају наведен љекар-начелник одјељења који никада није радио у тој Клиници, да је другом наведеном љекару погрешно написано име итд. Такође, дјеловодни бројеви и историја болести наведени на Отпусним листама ове тројке, односе се на сасвим друге пацијенте. Фонд је у марту ове године, због свих чињеница којима је располагао за поменуту тројку, поднио кривичну пријаву у МУП.

Налази Комисије Фонда која је на основу налога директора извршила ванредну контролу, а на основу исказане сумње да је право остварено супротно прописима, показали су да ова „тројка“ након остваривања права на инвалидску пензију практично није имала никаква даља лијечења, узимање терапије нити о томе постоје евиденције у њиховим здравственим картонима, што би по природи узрока њихове инвалидсности морало да буде  константно, за све претходне године. Такође у поступку ванредне контроле, ова „тројка“ је и лично порицала једну од дијагноза наведених у лажној Отпусној листи (радило се о прелому поткољенице).

Све наведено Комисији за ванредну контролу било је сасвим довољно да за свакога појединачно из ове „тројке“ донесе одлуку о непостојању инвалидности. На основу овог налаза и званичног одговора Клиника из окружења слиједи утврђивање престанка права за именоване кориснике, а затим и покретање парничног поступка за поврат до сада исплаћених пензија и стицање противправне имовинске користи. Слично је недавно поступљено  у још једном појединачном случају корисника инвалидске пензије са подручја филијале  Бијељина, коме је је у поступку ванредне контроле такође утврђено да инвалидност не постоји, иако је право на инвалидску пензију остварио још 2009. године.

На органима МУП-а и Тужилаштва, након подношења кривичних пријава против наведене „тројке“ и достављених доказа је да утврде на који начин су дошли до фалсификоване документације и ко им је помогао у чињењу овог кривичног дјела.

Овим се по ко зна који пут у последње четири године показала оправданост  акције  ”Стоп преварама до пензије поштено” као и да превара у поступку остваривања права буде кад-тад откривена. Истовремено се потврђује да се право на пензију може остварити  само  ако су за то  испуњени  законски услови.

Преваре у пензијском систему

Недавни и несвакидашњи покушај преваре у пензијском систему засјенио је неке  претходне, којe су од стране Фонда ПИО успјешно откривени и тако спријечено даље кориштење права које није у складу са позитивним законским прописима. Овај, као и претходни случајеви потврдио је оправданост постојања трајне акције Фонда ПИО у борби против преварних облика под називом ”Стоп преварама до пензије поштено”.  Наиме, прије неколико мјесеци Фонду ПИО су поднесена три захтјева за поновно одређивање инвалидске пензије, у смислу утврђивања узрочно-последичне везе настанка инвалидности са учешћем у ВРС. У сва три захтјева  радило се о релативно млађим корисницима који су раније остварили право на инвалидску пензију 2005,  2006. и 2009. године. У покушају поновног одређивања пензије, која је у правилу већег износа од претходно одређене, ова три лица приложили су готово идентичну медицинску документацију са једне Клинике за неуропсихијатријске болести из окружења. Имена или иницијале лица због поднесених кривичних пријава и истраге коју проводи МУП, Фонд за сада није у могућности објавити.

Фонд ПИО је у фази вјештачења медицинске документације из 1994, 1995. и 1996. године посумњао у исправност исте, јер су  врло детаљни и опширни налази Клинике за два лица у потпуности били идентични. Врло слично је и код трећег лица. Факсимил љекара у све три отпусне листе је исти, са  уочљиво  различитим  својеручним потписом.

Фонд се са молбом за провјеру,  крајем марта, обратио Клиници, да би након 20-так дана  био достављен званичан и јасан одговор: “бројеви и историја болести на отпусним  листама су лажни”. Joш се прецизира да два лица никада нису лијечена  у тој здравственој установи док је за треће лице са датим именом и презименом, али са пребивалиштем у Београду, а не у Републици Српској, наведено да је лијечено у Клиници 1988. године али не 1995. године како стоји у његовој лажној отпусној листи.

Тиме је у одговору Клинике јасно потврђено “да ови пацијенти не постоје под наведеним историјама болести, нити су у наведеним  временским периодима били пацијенти Клинике, чиме се негира аутентичност отпусних листи које су предате  са меморандумом Клинике и  факсимилом љекара  који је радио у тој Клиници”.

Према правилима и процедуром акције ”Стоп преварама до пензије поштено” Фонд је  МУП-у поднио поднио кривичну пријаву.

У сва три наведена случаја директор Фонда је дао налог за ванредну контролу, јер се отворено сумња да је и медицинска документација, на основу које су остварили право на пензију још прије 8-10 година, лажна. Врло лако се може десити да корисници права изгубе у потпуности право на пензију, а да средства која су примали у претходних десетак година морају вратити Фонду и уз то кривично одговарати пред органима правосуђа Републике Српске за фалсификовање документације и остваривање противправне имовинске користи.

Овим се по ко зна који пут у последње четири године показало да превара у поступку остваривања права буде кад-тад откривена, а истовремено потврдило да се право на пензију може остварити  само,  ако су за то  испуњени  законски услови.

Појединачне обуставе пензијa у 2015. години

Доследнa  примјенa Закона о ПИО,  у смислу пријаве чињеница које утичу на право, у року од 30 дана, a у оквиру трајне акције Фонда ПИО под називом “Стоп преварама до пензије поштено”, настављена је и у  2015. г. Након  протекла  два мјесеца у овој  години то показују и подаци о 17.291  појединачној обустави пензије, што представља 60% свих обустава извршених у току прошле године. Обуставе исплате права се врше свакодневном контролом у којима се утврђује некомплетност  документације у спису  корисника, а најчешће због уредног и обавезног недостављања потврде о животу или школске потврде за дјецу-кориснике породичне пензије, како је то Законом и прописано.

У јануару 2015. г. извршено је укупно 9.414 појединачних обустава исплате пензије, док је наредни  мјесец  документацију доставило „свега“ 1.745 корисника или 18,5%.

У фебруару 2015.г.  појединачна обустава је  извршена за укупно  7.877 корисника, од чега 7.422 по основу неблаговременог  достављања потврде о животу, 237 због недостављања школске потврде, 10  због ЈМБ и 208 појединачних обустава због неподизања пензије  са рачуна Бобар банке, у року од узастопно три мјесеца, како је прописом и одређено.

Укупно у прва два мјесеца ове године Фонд је обуставио у 17.291 случају исплату пензије и по том основу тренутно остварио уштеду од 5,43 милиона КМ.

Овако великом броју обустава исплате пензија у значајној мјери допринијела је и примјена Спораузма о електронској размјени података са Хрватском и Србијом гдје Фонд има евидентираних преко 30.000 корисника права за које сваки мјесец редовно врши исплату пензије. Ови корисници права до сада нису били у фокусу контроле промјене свог статуса сваки мјесец како је то сада, него само једанпут годишње, приликом достављања потврде о животу.

2015-mart-t1

Подсјећамо у прошлој години Фонд је у 29.166 случајева извршио појединачну обуставу, од чега је до краја године у исплату поново укључено „свега“ 4.102 или  тек сваки седми корисник. Уштеде по основу појединачних обустава у 2014. г. износиле су 8,8 милиона. Број појединачних обустава у 2014. г. у  односу на  2013. г. (23.784 обустава) био  је већи за 5.382 или 22,6 %, а у односу на 2012. г. (16.721 обустава)  више за чак 12.445 или 74,4 %. У 2013. г. у исплату је поново укључен сваки  шести,  а у 2012. г.  сваки четврти  корисник Уштеде  у  претходне три године, по овом основу, износиле  су  више од 20 милиона КМ, а са јануаром и фебруаром 2015. г. уштеде укупно износе 26 милиона КМ.

2015-mart-t2

Доследном примјеном  Закона о ПИО спречава се покушај  остваривања права на нелегалан начин, а исто тако спречава могућност  настанка преплате, што онда отежава  могућност поврата више исплаћених средстава. То потврђује и максималну  одговорност Фонда према повјереним  јавним средствима.

Правилном и благовременом поступању Фонда ПИО  око  појединачних обустава доприносе  до сада потписани Споразуми о размјени података између Фондова/Завода држава бишве СФРЈ. На том плану посебно много се  очекује од  Споразума о размјени података између Фонда ПИО Републике Српске и Републичког фонда ПИО Србије, потписаног 20.02.2015.г. у Бања Луци, будући да  Фонд ПИО врши исплату пензије за око 18.500  својих коприсника са пребивалиштем у Србији, а Србија за више од 11.000 својих корисника  са пребивалиштем у Републици Српској.

Појединачне обуставе пензијa у 2014. години

Доследном примјеном Закона о ПИО (пријава чињеница које утичу на право, у року од 30 дана) и у оквиру акције “Стоп преварама до пензије поштено” у 2014. години извршено је 29.166 појединачних обустава, првенствено због недостављања потврде о животу, школске потврде за кориснике породичне пензије, али и због утврђивања нових чињеница провјером пријава савјесних грађана.

pojedinacne-obustave-penzija-u-2014-t1

Уштеде по основу појединачних обустава за 12 мјесеци 2014. године износе 8,8 милиона КМ. Број појединачних обустава у 2014. години у  односу на  2103. годину  већи је за 5.382 или 22,6 % а у односу на 2012. годину више за чак 12.445 или 74,4 %.

И у финансијском смислу уштеда је већа за 1,7 милиона КМ него у 2013. години односно 4,1 милион КМ више него у 2012. години.

Након достављања документације у исплату пензије у току 2014. године је укључено 4.102 или тек сваки седми корисник права.

pojedinacne-obustave-penzija-u-2014-t2

Појединачним обуставама, по наведеним основама, у 2013. години, остварена је уштеда од 7,1 милиона КМ . Након достављања документације, у току 2013. године, у исплату је враћено укупно 4.047 или сваки шести кориник права.

pojedinacne-obustave-penzija-u-2014-t3

Појединачним обуставама, по наведеним основама, у 2012. години остварена је уштеда од 4,7 милиона КМ. Након достављања документације, у току 2012. године у исплату је укључено  4.006  или сваки четврти корисник права.

У протекле три године правовременим и доследним обустављањем исплате кориницима права који у одређеном периоду не испуњавају прописане услове Фонд је уштедио преко 20,6 милиона КМ.

Уштеду од 20,6 милиона КМ не би било могуће остварити без потписаних Споразума о размјени података између Фондова/Завода држава бишве СФРЈ. Посебно се  очекује много од   предстојећег потписа Споразума о размјени података иземеђу Фонда ПИО Републике Српске и Фонда ПИО Србије имајући у виду чињеницу да се у Србији врши исплата за око 18.500 хиљада корисника права, у износу од  преко 50 милиона КМ годишње.

У 2015. години очекује се  да ће по овом основу бити остварена уштеда од  15 милиона КМ, јер су потписани споразуми о размјени података са Хрватском и Словенијом, а у наредних петнаестак дана слиједи и са Србијом, што ће у значајној мјери повећати контролу над додатних 30 хиљада корисника права ван Републике Српске.

Доследном примјеном Закона о ПИО и правилним и благовременим поступањем Фонда око појединачних обустава спречава се сваки покушај остваривања права на нелегалан начин, путем превара, а исто тако и спречава могућност настанка преплате, што онда отежава могућност поврата више исплаћених средстава. Поред тога оваквим начином рада и поступањем Фонд потврђује и своју максималну одговорност према  јавним средствима.