Velibor Maksimović, dipl. ing. elektrotehnike i računarstva – pomoćnik direktora

Rođen je 1974. godine u Gradačcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Bijeljini. Na elektrotehničkom odsjeku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu diplomirao je 1999. godine.

Od juna 1999. godine radio je kao programer projektant u Pavlović International Bank, a kasnije, od aprila 2001. godine, obavaljao je funkciju direktora Sektora za informacione tehnologije, a od oktobra 2003. godine funkciju izvršnog direktora za informacione tehnologije.
U maju 2005. godine prelazi u Novu banku, na mjesto šefa Odjeljenja za razvoj, u okviru direkcije za IT a potom, od marta 2007. godine, obavljao je dužnost direktora direkcije za IT. Nakon promjene sjedišta banke od septembra 2010. godine radio je kao oficir za bezbjednost informacija.

U Fondu PIO Republike Srpske zaposlen je od avgusta 2012. godine na mjestu inženjera za bezbjednost informacionih sistema. Od februara 2013. godine obavlja dužnost pomoćnika direktora za informacione tehnologije.

Po nacionalnosti je Srbin.

Oženjen je i otac je troje djece.