Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za maj 2016. godine počinje 10.06.2016. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 254.074 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 208.187 korisnika, a van Republike za 45.887 korisnika prava.

Za isplatu penzije za maj 2016. godine potrebno je 81 milion KM u neto iznosu, odnosno 82,1 milion KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,31 KM, što čini 59,77% od prosječne plate.

Prosječna penzija za maj 2016. godine iznosi 342,10 KM i predstavlja 41,12% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije  1.792,01 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u maju 2016. godine iznosio je 61,2 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (1.698 korisnika), nedostavljanja školske potvrde za djecu školske dobi 15-26 godina (209 korisnika), nepodizanja penzije, tri mjeseca uzastopno, sa računa Banke Srpske (46 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (70 korisnika) iz isplate penzije za maj 2016. godine privremeno je isključeno ukupno 2.023 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 387 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2015. godine je veći za 1.861.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 54,10%, porodične sa 30,18%, invalidske sa 15,60 %  i ostala prava  sa 0,12 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za maj 2016. godine  uključeno je i 296 korisnika ostalih prava – pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.