Direktori fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje iz država sa prostora bivše Jugoslavije, sa svojim saradnicima, učestvovali su na 8. susretima čiji je domaćin bio Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ( ZPIZ) od 09-11. juna u Ljubljani.

Delegacije fondova su u trodnevnim susretima razmijenili iskustva, upoznali se i raspravljali o:
• Izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;
• Elektronskoj razmjeni podataka;
• Isplati penzija u inostranstvu;
• Okončanju postupaka preračuna;
• Metodologiji i zakonskim propisima ostvarivanja prava na invalidsku penziju;
• Pozitivnim i negativnim aspektima prakse u oblasti vještačenja, stručne i profesionalne rehabilitacije.

DSC_0722

Učesnici susreta su upoznati sa svim izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju zemalja učesnica koje su se desile u poslednjih godinu dana.
Dogovoreno je da se postojeća elektronska razmjena podataka o činjenici nastupa smrti korisnika prava bude proširena sa razmjenom podataka o korisnicima prava na porodičnu penziju iz reda studenata i učenika, kao i činjenici zaposlenja korisnika prava iz jedne zemlje u drugoj.

Od svih fondova je zahtijevano da se maksimalno pridržavaju odredbi iz sporazuma o socijalnom osiguranju i redovnosti isplate penzija za sve korisnike prava.
Dogovoreno je da se učine maksimalni napori i svi evidentirani postupci preračuna okončaju najkasnije do kraja 2017. godine.

Učesnici susreta su razmijenili informacije i međusobno se upoznali sa zakonskim načinom i metodologijom ostvarivanja prava na invalidsku penziju, pozitivnim i negativnim aspektima prakse u oblasti prirode, stručne i profesionalne rehabilitacije. Posebna pažnja bila je posvećena preventivnom djelovanju na sprečavanju prevarnih oblika pri ostvarivanju prava na invalidsku penziju.

Jednoglasno je zaključeno da su ovakvi susreti u potpunosti opravdali svoje postojanje, jer rasprava o problemima i usvajanje kvalitetnih zaključaka, a potom i njihova realizacija u značajnoj mjeri su olakšali i ubrzali rješavanje o pravima osiguranika u državama sa područja bivše Jugoslavije.

DSC_0603

Uloga domaćina 9. susreta direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje iz država nastalih na prostorima bivše Jugoslavije, naredne godine, povjerena je Federalnom zavodu MIO/PIO Sarajevo.