U Fondu PIO RS je od 22. do 24. juna 2016. godine Iizvršena je nadzorne provjere sistema upravljanja bezbjednošću informacija u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013. Provjera je uspješno obavljena na lokacijama Bijeljina, Banja Luka i Doboj i tom prilikom Fond PIO je dokazao potpunu usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtjevima standarda, te produžio važenje stečenog sertifikata.
Sama činjenica da prilikom nadzorne provjere nisu konstatovane neusaglašenosti dovoljno govori o opredjeljenosti rukovodstva da se posvećeno i odgovorno odnosi prema bezbjednosti informacija i uopšte informacijama kao imovini korisnika naših usluga.

Nadzornu provjeru je izvršila kompanija SGS Ženeva, predstavništvo Beograd. SGS je vodeća svjetska kompanija za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i certifikaciju, koja je priznata kao vodeća za kvalitet i integritet. Kompanija SGS sa više od 75 000 zaposlenih, posluje u vidu mreže sa preko 1.500 predstavništava i laboratorija širom svijeta.