Doslednom primjenom Zakona o PIO (prijava Fondu PIO činjenica koje utiču na pravo, u roku od 30 dana) u okviru akcije “Stop prevarama do penzije pošteno” u periodu januar-jun 2016. godine izvršeno je ukupno 20.600 pojedinačnih obustava isplate penzije. Obustave su izvršene najviše zbog nedostavljanja potvrde o životu, školske potvrde za korisnike porodične penzije ali i zbog utvrđivanja novih činjenica provjerom prijava građana u situacijama kada postoje osnovi sumnje da je pravo ostvareno na nezakonit način. Istovremeno u prvih šest mjeseci 2016. godine, nakon dostavljanja neophodne dokumentacije u isplatu je ponovo uključeno 6.079 korisnika, odnosno 33,8%  ili nešto više od  svakog trećeg korisnika.

t1

U pojedinačnim obustavama, pored doslednosti u primjeni zakonskih odredbi, za šest mjeseci ostvarena je i znatna ušteda u iznosu od  2,9 5 miliona KM.

Inače, Fond PIO postupak pojedinačnih obustava dosledno sprovodi  od 2012. godine, kada je i počela akcija “Stop prevarama do penzije pošteno”, kao stalni oblik borbe protiv različitih prevarnih oblika pri ostvarivanju prava na penziju.

U  periodu 2012-2015. godine ukupno je bilo 115.420 pojedinačnih obustava, dok je istovremeno u isplatu ponovo uključeno 22.015 korisnika, odnosno 19,07%  ili tek svaki peti korisnik, pri čemu je ostvarena ušteda viša od 23 miliona KM.

t2

Najveći broj obustava od 45.749  bio je u 2015. godini, od čega je u isplatu ponovo uključeno 9.860 korisnika, odnosno 21,55% ili nešto više od svakog petog korisnika. U 2014. godini bilo je 29.166 pojedinačnih obustava, a 4.102 ponovo uključenih u isplatu, odnosno 14,06% ili tek svaki sedmi korisnik.

U 2013. godini  bilo je 23.784 pojedinačnih obustava isplate penzije, a 4.047 sa ponovo uspostavnjenom  isplatom, dok je u 2012. godini bilo 16.721 pojedinačna obustava, a 4.006 ponovo uključenih u isplatu penzije.

U protekle četiriipo godine pravovremenim i doslednim obustavama isplate korinicima prava koji u određenom momentu ne ispunjavaju propisane uslove Fond je uštedio više o 26 miliona KM. Tim uštedama pored mjera koje preduzima sam Fond doprinijeli su dijelom i potpisani Sporazumi o razmjeni podataka između Fondova/Zavoda država bišve SFRJ. Postupanjem na  ovakav način  sprečava se svaki pokušaj ostvarivanja prava na nelegalan način, a istovremeno sprečava mogućnost nastanka preplate, pri čemu  Fond potvrđuje maksimalnu odgovornost prema  javnim sredstvima.

U pogledu doslednog zakonskog postupanja pri ostvarivanju prava izdvaja se i nedavna provjera ispravnosti školskih potvrda za studente, korisnike porodične penzije, koji studiraju u Republici Srpskoj, Srbiji, Federaciji BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori  i Sloveniji. U kontroli za 3.659 studenata kod 106  javnih i privatnih univerziteta otkriveno je 111 spornih školskih potvrda, od toga 63 u Republici Srpskoj. Uglavnom se radi o neblagovremenom prijavljivanju završetka redovnog školovanja, ali je bilo i pojedinačnih, drastičnih, slučajeva falsi-fikovanja školskih potvrda. U takvim slučajevima dolazilo je i do većih preplata penzije, koje se moraju vratiti Fondu, a protiv takvih lica  istovremeno se podnosi i krivična prijava.