Nakon nedavne prve sudske presude u slučaju H.Z. iz Bileće, gdje je u postupku vanredne kontrole sticanja prava na invalidsku penziju osporena ispravnost medicinske dokumentacije i odlučeno u korist Fonda PIO, ubrzo je uslijedila  i druga presuda  Okružnog suda u Trebinju, sada  u slučaju Š.M ,takođe iz Bileće. I u ovom slučaju  u postupku vanredne kontrole  utvrđeno je da je medicinska dokumentacija  sa VMA  Beograd,priložena  u postupku ostvarivanja prava, bila lažna  i da je  imenovani 2009. godine ostvario pravo na invalidsku penziju  suprotno propi-sima, nakon čega  mu je u decembru 2015. godine rješenjem nadležne filijale Fonda PIO Trebinje  utvrđen prestanak prava na penziju. Potom je u drugostepenom postupku odbijena i žalba, nakon čega je Š.M, protiv Fonda PIO, podnio tužbu  Okružnom sudu u Trebinju,tražeći poništenje rješenja o prestanku prava.

Ipak, Okružni sud u Trebinje nedavno je donio  PRESUDU kojom se  tužba Š.M. odbija kao neosnovana, a istovremeno  odbija i zahtjev  za naknadu troškova upravnog spora.

Primjeri  sudskih presuda u slučaju Š.M. i H.Z. a  uzimajući u obzir da se do sada najveći broj i drugih slučajeva prestanka prava, usled nevjerodostojne medicineske dokumentacije, odnosi na područje filijale Trebinje, navode na zaključak da će i naredni sudski postupci, ukoliko do njih dođe, biti riješeni na isti način kao i ova dva, budući da se radi o istoj pravnoj stvari.

Podsjećamo,u dosadašnjem toku kontrole ispravnosti medicinske dokumentacije pri ostva-rivanju prava na invalidsku penziju Fond PIO  je zatražio provjeru kod korisnika prava na invalidsku penziju. Od toga za  sedam većih i značajnih medicinskih ustanova iz Srbije i BiH, za 98 slučajeva, potvrdile su da  je ta dokumentacija,  dostavljena na provjeru, na osnovu koje je i ostvareno pravo nije vjerodostojna.

U postupku vanredne kontrole  nalaz, ocjena i mišnjenje tročlanog ljekarskog tima u  pravilu glasi da u takvim slučajevima nema gubitka radne sposobnosti, nakon čega onda  nadležna fili-jala i donosila rješenje o prestanku prava na invalidsku penziju.