Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za jul 2016. godine počinje 10.08.2016. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 255.333 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 208.761 korisnika, a van Republike za 46.572 korisnika prava.

Za isplatu penzije za jul 2016. godine potrebno je 81,2 miliona KM u neto iznosu, odnosno 82,3 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,50 KM, što čini 58,87% od prosječne plate.

Prosječna penzija za jul 2016. godine iznosi 341,91 KM i predstavlja 40,46% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije  1.792,01 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u julu 2016. godine iznosio je 62,7 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (1.197 korisnika), nedostavljanja školske potvrde za djecu školske dobi 15-26 godina (196 korisnika), nepodizanja penzije, tri mjeseca uzastopno, sa računa Banke Srpske (21 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (57 korisnika) iz isplate penzije za jul 2016. godine privremeno je isključeno ukupno 1.471 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 295 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2015. godine je veći za 3.120.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 54,28%, porodične sa 30,07%, invalidske sa 15,53 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za jul 2016. godine uključeno je i 293 korisnika ostalih prava – pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.