Doslednom primjenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske Fond PIO je u prvih deset mjeseci ove godine privremeno obustavio isplatu penzija u 27.316  pojedinačnih slučajeva. U prosjeku 2.700 pojedinačnih obustava mjesečno.

Najveći broj privremenih obustava izvršen je u januaru kada je evidentirano 7.327 obustava isplate penzija, a najmanji  u avgustu, 1.287.  Postupajući na ovakav način Fond je privremeno obustavio isplatu u iznosu od 3,9 miliona KM.

I ove godine, kao i prethodnih, pokazalo se da nakon privremene obustave isplate penzije, tek svaki  četvrti  korisnik prava naknadno dostavi  potrebnu  dokumentaciju, čime ispunjava uslove za isplatu privremeno obustavljenih penzija i nastavak redovne isplate u narednom periodu. To je u prvih deset mjeseci ove godine, evidenterino kod 7.240 korisnika prava koji su vraćeni u redovnu isplatu. Njima je  nakon ponovnog uključivanja u isplatu  retroaktivno isplaćeno ukupno 2,2 miliona KM.

Ni nakon deset mjeseci u 2016. godini  korisnici prava (2.405) kojima je privremeno obustavljena isplata, još uvijek nisu dostavili potrebnu dokumetaciju, kako bi im redovna isplata penzija bila nastavljena, čime je u Budžetu Republike ostvarena efektivna ušteda u iznosu od blizu dva miliona KM.

Od januara 2012.  zaključno sa 31.10.2016. godine   obustavljeno je, privremeno,  142.736  isplata penzija, a nakon dostavljanja potrebne dokumentacije isplata je u istom periodu  izvršena u 29.255 slučajeva. Time je ostvarena efektivna ušteda u Budžetu Republike od 25 miliona KM.

Milionske uštede Fondu i Budžetu Republike omogućila je dosledna primjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, elektronska uvezanost sa matičnim uredima u Republici Srpskoj, odnosno matičnim knjigama umrlih, kao i potpisani Sporazumi o elektronskoj razmjeni podataka između Fondova/Zavoda država bišve SFRJ.

Postupanjem na ovakav način  sprečava se svaki pokušaj ostvarivanja prava na nelegalan način i mogućnost nastanka preplate, čime Fond potvrđuje visok stepen primjene standarda kvaliteta u poslovanju i maksimalnu odgovornost prema javnim sredstvima.