Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za decembar 2016. godine počinje 05.01.2017. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 257.609 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 209.978 korisnika, a van Republike za 47.631 korisnik prava.

Za isplatu penzije za decembar 2016. godine potrebno je 82,6 miliona KM u neto iznosu, odnosno 83,6 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,69 KM, što čini 59,32% od prosječne plate Republici.

Prosječna penzija za decembar 2016. godine iznosi 341,41 KM i predstavlja 40,70% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije  1.792,01 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u decembru 2016. godine iznosio je 77,27 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (683 korisnika), nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (394 korisnika), nepodizanja penzije, tri mjeseca uzastopno, sa računa Banke Srpske (10 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (48 korisnika) iz isplate penzije za decembar 2016. godine privremeno je isključeno ukupno 1.135 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 312 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2015. godine je veći za 5.396.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 54,90%, porodične sa 29,70%, invalidske sa 15,29 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za decembar 2016. godine uključeno je i 290 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.