Према одредбама важећег Закона о ПИО (”Службени гласник Републике Српске”, број 134/11, 83/13 и 103/15) у члану 41. и 42. прописани су услови за остваривање права на ста-росну  пензију осигураника и то:

а)  кад наврши  65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања,

б)  кад наврши 60 година живота  и 40 година пензијског стажа, и

в) осигураник жена кад наврши 58 година живота и 35 година стажа осигурања.

Чланом 177. и 178. Закона о ПИО прописано је да се  наведени услови  не  примјењују одмах ступањем на снагу Закона о ПИО, почев од 01.01.2012. године, већ да се до тих крајњих услова за остваривање права на старосну пензију долази постепено до 2019. године, односно 2025. године.

Тако су у 2017. години  услови за остваривање права на старосну пензију следећи:

– за најмање 15 година стажа осигурања изузетно за жену осигураника у 2017. години потребно је да наврши  63 године и осам мјесеци  живота.

– за осигураника мушкарца и жену  са 40 година пензијског стажа у 2017. години потребно је да наврши 57 година  и четири мјесеца живота.

– за осигураника жену према услову 35 година стажа осигурања у 2017. години потребно је да наврши 55 година и четири мјесеца живота.