U  toku 2016. godine Fond PIO  je  donio ukupno 13.166 rješenje o ostvarivanju prava na jednu od tri vrste prava – starosnu, porodičnu i invalidsku penziju. Od ukupnog broja donesenih rješenja o ostvarivanju prava na penziju 8.542 ( 64,8%) se odnosi  na korisnike prava na starosnu penziju, 3.689 ( 28,%) na porodičnu i 935 (7,1 %) na korisnike prava na invalidsku penziju. Navedeni podaci o ostvarenju prava na penziju, po vrstama, potvrđuju  da je udio starosnih penzija procentualno najveći,  a invalidskih penzija najmanji do sada, od postojanja Fonda.  Stabilnost i kvalitet  penzijskog sistema upravo iskazuje  što veći udio starosnih penzija, s jedne strane  a, s druge strane,  što manji udio invalidskih pa i porodičnih penzija, koje potiču  od starosne i invalidske penzije kao lične penzije.

Na kraju 2016. godine struktura penzija za ukupno 257.609 korisnika po vrstama prava je:

table1

U decembru 2016. u odnosu na decembru 2015. godine broj korisnika je povećan za 5.396, a struktura prava je poboljšana, u pogledu da je za  1,2 % povećan udio starosnih penzija, za 0,58% smanjen udio invalidskih i za 0,61% smanjen udio porodičnih penzija. Smanjen je i udio ostalih prava (novčana naknada za tjelesno oštećenje i novčana naknada za tuđu pomoć i njegu) sa 0,12% na  0,11 %. U pravilu  promjene strukture penzija na godišnjem nivou, zbog veličine  sistema, mjere se u malim postocima.

Inače trend izrazitog  poboljšanja strukture penzija kod Fonda PIO  ostvaruje   se  punih pet poslednjih  godina. Posebno u 2015. i 2016. godini, pri čemu je broj invalidskih penzija u tom periodu  nominalno smanjen za 1.403, porodičnih,takođe, smanjen za 321 dok je nominalno rastao samo broj starosnih penzija, što je u penzijskom sistemu i  poželjno.

table 2

Dosledna primjena zakona i Uredbe o medicinskom vještačenju, sistem pojačanih kontrola i odlučnost Fonda u borbi protiv svih prevarnih oblika pri ostvarenju prava na penziju  rezultirali su ostvarenjem  dobrih rezulta i  vrlo povoljnoj strukturi donesenih rješenja o ostvarivanju prava u toku 2016. godine. To je  Fond PIO Republike Srpske svrstalo u sam vrh između država  nastalih na prostoru bivše SFRJ, odmah iza Slovenije, a onda i sve bliže  prosjeku razvijenih  zemljama Evropske unije.