U postupku kontrole  zakonitosti  sticanja prava  na penziju u okvirima stalne  akcije Fonda PIO pod nazivom  “Stop prevarama do penzije pošteno” pokušaj prevare radi sticanja prava na porodičnu penziju u slučaju  S.M. iz Prijedora  okončan je donošenjem presude Osnovnog suda u Prijedoru. Ovaj  zanimljiv  slučaj “studentkinje” rođ. 1992. godine, nakon što je Fond otkrio  prevaru u martu 2016. godine, doveden je do kraja osuđujućom  sudskom presudom kojom je S.T., inače majka studentkinje S.M. oglašena  krivom. Kao vinovnik S.T. priznala je krivicu, koja se ogleda  u tome što je za svoju kćerku S.M., kao korisnika porodične penzije, za školsku 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 godinu filijali Fonda PIO Prijedor tri puta dostavljala falsifikovanu potvrdu o redovnom školovanju, a da zapravo njena kćerka fakultet u tom periodu  nikada nije ni vidjela.

U postupku  provjere vjerodostojnosti školske potvrde na upit Fonda u odgovoru  Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci precizno je odgovoreno  da S.M. iz Prijedora  nikada nije bila student ove visokoškolske ustanove, nakon čega je Fond podnio prijavu nadležnom tužilaštvu.  Takvom grubom prevarom nepravilno je isplaćivano  pravo na porodičnu penziju u trajanju od dvije i po godine, od 01.09.2013. do 29.02.2016. godine. Odmah nakon otkrivene prevare i provjera, u skladu sa propisima,  u maju  2016. godine  utvrđen je prestanak prava na porodičnu penziju za S.M., sa 31.08.2013. godine. U ovom slučaju i majci koja je  bila korisnik prava uz dijete isti dan prestalo je pravo na porodičnu penziju.

Ovaj  slučaj koji je okončan presudom u vidu uslovne zatvorske kazne u trajanju od deset mjeseci i  obavezom  nadoknade  štete oštećenom Fondu  u iznosu  od 12.468 KM, u roku od 30 dana, pokazuje da se pravo na penziju  može koristiti samo uz zakonom propisan način, a da će  pravo ostvareno na nezakonit način biti kad-tad otkriveno, slučaj procesuiran i nezakonito stečena novčana sredstva vraćena Budžetu Republike Srpske.