Reforma penzijskog sistema u Republici Srpskoj uz doslednu primjenu zakona i petogodišnji kontinuitet u sprovođenju akcije „STOP prevarama do penzije pošteno“ u analizama pokazuju stabilizaciju i kvalitativno poboljšanje strukture korisnika prava iz godine u godinu. To je naročito vidljivo na godišnjem nivou posmatrajući u dužem vremenskom periodu strukturu ostvarenih prava po vrstama: starosna, porodična i invalidska penzija.
Tako je Fond u toku 2016. godine donio ukupno 13.166 rješenje o ostvarivanju prava na penziju, od čega se na starosnu odnosi 8.542 (64,9%), porodičnu 3.689 (28%) i invalidsku penziju 935 (7,1%). To su, za 25 godina postojanja i rada Fonda, najpovoljniji pokazatelji na godišnjem nivou do sada, budući da je učešće starosnih penzija gotovo dvostruko više nego invalidskih i porodičnih zajedno. Broj ostvarenih invalidskih penzija, po prvi put je nominalno smanjen ispod hiljadu, odnosno na 935.

tbl1

Analizirajući 2005. godinu kao prvu u dužem periodu od ukupno 12.559 donesenih rješenja na starosnu se odnosi 6.373 (50,7%), porodičnu 3.927 (31,2%) i  invalidsku penzija 2.259 (17,9%). Uočljivo je da se polovina od ukupno donesenih rješenja u toj godini odnosi na starosnu,  a druga polovina na porodične i invalidske penzije, što je  pokazatelj izrazito loše strukture penzija u tom periodu. U 2006. godini zabilježena je najnepovoljnija struktura  u istoriji Fonda, u kojoj je u strukturi donesenih rješenja o ostvarivanju prava učešće starosne penzije smanjeno na najnižu granicu od svega 36,5%, dok je na drugoj strani došlo do maksimalnog povećanja porodičnih penzija na 36,2% i invalidskih na 25,2%.

Izrazito poboljšanje strukture korisnika ostvarenih prava na penziju, uz povećanje učešća starosnih penzija, s jedne, i smanjenja učešća invalidskih penzija, s druge strane, kao kvalitativan napredak i poželjan trend počinje 2012. godine. U toj i narednim godinama, zaključno sa 2016. od  ukupno donesenih rješenja o ostvarivanju prava učešće starosnih penzija kontinuirano je povećavano, a invalidskih ubrzano smanjivano,  i do 1% godišnje, dok je kod porodičnih evidentan trend blagog smanjivanja.

To je na kraju 2016. i rezultiralo najboljom kvalitativnom strukturom godišnje ostvarenih penzija u periodu 2005-2016. godina. Time su Fond PIO i penzijski sistem Republike Srpske,  na prostoru država bivše SFRJ  pa i šire, svrstani u red uzornih i stabilnijih penzijskih sistema, koje karakterišu pozitivna kretanja i trendovi u dužem vremenskom periodu.