Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za januar 2017. godine počinje 10.02.2017. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 251.727 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 209.983 korisnika, a van Republike za 41.744 korisnika prava.

Za isplatu penzije za januar 2017. godine potrebno je 81,5 miliona KM u neto iznosu, odnosno 82,6 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,97 KM, što čini 59,63% od prosječne plate Republici.

Prosječna penzija za januar 2017. godine iznosi 341,96 KM i predstavlja 40,95% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije  1.792,01 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u januaru 2017. godine iznosio je 48,1 milion KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (6.802 korisnika), nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (299 korisnika), nepodizanja penzije, tri mjeseca uzastopno, sa računa Banke Srpske (10 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (46 korisnika) iz isplate penzije za januar 2017. godine privremeno je isključeno ukupno 7.157 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 175 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2016. godine je manji za 5.882, prvenstveno zbog nedostavljanja potvrde o životu za 2017. godinu.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 54,81%, porodične sa 29,74%, invalidske sa 15,33 %  i ostala prava  sa 0,12 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za januar 2017. godine uključeno je i 290 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.