Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je, 10. marta 2017. godine,  44. redovnu sjednicu putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Prijedlog Izvještaja o radu svih šest filijala Fonda za 2016. godinu;
  • Nacrt Izvještaja o radu Fonda PIO Republike Srpske za 2016. godinu, i
  • Nacrt Izvještaja o realizaciji Plana nabavki Fonda PIO Republike Srpske za 2016. godinu, koji se upućuju u dalju proceduru.

Kolegijum direktora se upoznao sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za februar 2017. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za 2016. godinu, i
  • Godišnjim planom interne revizije za 2017. godinu.