Управни одбор Фонда ПИО одржао је 16.03.2017. године у Бијељини 28. редовну сједницу на којој је разматрао и усвојио:

  • Извјештај о раду Фонда ПИО Републике Српске за 2016. годину, који се упућује у даљу процедуру;

Такође, Управни одбор донио је Одлуку о усвајању Извјештаја о реализацији Плана набавки Фонда ПИО за 2016. годину.

                                                                                                 pik

Управни одбор Фонда у функцији Скупштине Пензијског резервног фонда а.д. Бања Лука (ПРЕФ), одржао је и 21. редовну сједницу, на којој је донио:

  • Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука и Пензијског резервног фонда Републике Српске за 2016. годину, и
  • Одлуку о усвајању финансијских извјештаја Пензијског резервног Фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2016. годину.

Скупштина је донијела и одлуку о расподјели добити Пензијског и резервног Фонда,  за 2016. годину, од чега се Фонду ПИО као оснивачу, у виду дивиденде, уплаћује  износ од 4,48 милиона КМ на збирни рачун Трезора Републике Српске, као подршка у исплати пензија.