Međunarodni savjetodavni dani između Fonda PIO Republike Srpske, kao jednog od nosilaca osiguranja u BiH, i   nosioca  osiguranja u Hrvatskoj-Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) održaće se 12. aprila 2017. godine u Fondu PIO Republike Srpske, filijala Banja Luka. Savjetodavni dani za cilj imaju pružanje pomoći osiguranicima i korisnicima prava na penziju sa područja filijala Banja Luka, Prijedor i Doboj koji su ostvarili ili će tek ostvariti pravo iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja a radili su u Hrvatskoj. Savjetodavni dani pružaju veće i bolje mogućnosti  rješavanja pitanja o uslovima za ostvarivanje prava na penziju, potvrđivanja staža ostvarenog na području druge države, požurnica u postupcima rješavanja zahtjeva, isplati penzija i svim drugim pitanjima iz domena  ostvarivanja penzijskih prava.

Prednost i specifičnost savjetodavnih dana u odnosu na rješavanje zahtjeva putem upravnog postupka ogleda se u neposrednom kontaktu  korisnika i osiguranika sa savjetodavcima zaposlenim u fondovima/zavodima za penzijsko i invalidsko osiguranje, posebno na području filijala koje su u pograničnom području između dvije države. Savjetodavci iz HZMO u toku savjetodavnih dana davaće neposredno odgovore na pitanja zainteresovanih osiguranika i korisnika prava, uputstva, savjete i dr.

Fond PIO poziva sve zainteresovane sa područja filijala Banja Luka, Prijedor i Doboj koji su  radili u Hrvatskoj  ili su korisnici penzije iz Hrvatske da se, ukoliko imaju spornih pitanja vezanih za prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, prijave na broj telefona  055 490 973. Prijava učestvovanja na Međunarodnim  savjetodavnim danima može se obaviti svakim radnim danom od 08 do 16 časova, zaključno sa 11.aprilom 2017. godine. Prilikom dolaska, uz prethodno zakazivanje termina, potrebno je ponijeti  lične dokumente  te svu raspoloživu dokumentaciju vezanu za ostvarivanje prava na penziju.