U dane pravoslavnog Vaskrsa i katoličkog Uskrsa, koji su Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07) proglašeni kao vjerski praznici, za vjernike pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti neradni dani biće:

  • 14. april (Veliki petak),
  • 16. april (dan Vaskrsa/Uskrsa) i
  • 17. april 2017. godine (Vaskršnji/Uskršnji) ponedjeljak.

Vjernici pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti u te dane imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.