U Republici Srpskoj, u skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), neradni dan je 9. maj 2017. godine, (utorak), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nam fašizmom.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.