U Sarajevu su, od 29.06-01.07. održani 9. susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na području bivše Jugoslavije, čiji je domaćin bio Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko osiguranje.

Delegacije fonda PIO Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Federacije BiH, Makedonije i Austrije, kao gosta, predvodili su direktori sa saradnicima.

Na dnevnom redu trodnevnog stručnog skupa delegacije fondova su razmijenile  iskustva i raspravljali o:

  • Realizaciji zaključaka sa 8. susreta direktora fondova/zavoda održanih 09-11. juna 2016. godine u Ljubljani;
  • Osnovnim statističkim pokazateljima sistema penzijskog i invalidskog osiguranja;
  • Promjenama propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u proteklom jednogodišnjem periodu;
  • Primjeni aktuarskih proračuna u penzijskim sistemima međugeneracijske solidarnosti;
  • Primjeni međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, u vezi sa preračunima penzije;  i
  • Elektronskoj razmjeni podataka i isplati penzija u inostranstvu;

Održavanje 9. Susreta direktora fondova/zavoda PIO još jednom je opravdano uz opšti zaključak je da su ovakvi susreti jako korisni i da u značajnoj mjeri utiču na unapređenja međusobnog poslovanja. Vođenje stručnih rasprava o praktičnim pitanjima i problemima o kojima se, kroz formu usvajanja zaključaka, postupa i rješava na isti način ili recipročno, doprinosi bržem i kvalitetnijem rješavanju o pravima osiguranika i korisnika prava na penziju u državama nastalim na području bivše Jugoslavije.

Domaćin narednih jubilarnih, 10. susreta, koji će se održati u Beogradu, biće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije.