Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za jun 2017. godine počinje 10.07.2017. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 257.946 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 210.582 korisnika, a van Republike za 47.364 korisnika prava.

Za isplatu penzije za jun 2017. godine potrebno je 81,9 miliona KM u neto iznosu, odnosno 83 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,75 KM, što čini 59,47% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za jun 2017. godine iznosi 341,09 KM i predstavlja 40,75% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,44 KM, a najviše penzije  1.794,39 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u junu 2017. godine iznosio je 70,3 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (1.283 korisnika), nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (200 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (41 korisnik) iz isplate penzije za jun 2017. godine privremeno je isključeno ukupno 1.524 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 267 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2016. godine je veći za 337.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 55,20%, porodične sa 29,60%, invalidske sa 15,09 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za jun 2017. godine uključeno je i 287 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.