Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за јун 2017. године почиње 10.07.2017. године. Средства за исплату пензије обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Исплатом је обухваћено укупно 257.946 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 210.582 корисника, а ван Републике за 47.364 корисника права.

За исплату пензије за јун 2017. године потребно је 81,9 милиона КМ у нето износу, односно 83 милиона КМ у бруто износу.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 497,75 КМ, што чини 59,47% од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија за јун 2017. године износи 341,09 КМ и представља 40,75% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 174,44 КМ, а највише пензије  1.794,39 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у јуну 2017. године износио је 70,3 милиона КМ.

Због недостављања потврде о животу, за кориснике ван Републике Српске  (1.283 корисника), недостављања потврде о редовном школовању за дјецу кориснике породичне пензије доби 15-26 година (200 корисника) и недостављања текућег рачуна из Федерације БиХ (41 корисник) из исплате пензије за јун 2017. године привремено је искључено укупно 1.524 корисника, а истовремено, у складу са Законом о ПИО, у исплату је укључено 267 корисника.

Број корисника у односу на децембар 2016. године је већи за 337.

У укупној структури, по врстама права, старосне пензије учествују са 55,20%, породичне са 29,60%, инвалидске са 15,09 %  и остала права  са 0,11 %.

Поред активних корисника пензије у исплату за јун 2017. године укључено је и 287 корисника осталих права-право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.