Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za jul 2017. godine počinje 10.08.2017. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 258.392 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 210.672 korisnika, a van Republike za 47.720 korisnika prava.

Za isplatu penzije za jul 2017. godine potrebno je 82,4 miliona KM u neto iznosu, odnosno 83,5 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,59 KM, što čini 60% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za jul 2017. godine iznosi 340,99 KM i predstavlja 41,18% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 174,77 KM, a najviše penzije  1.794,39 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u julu 2017. godine iznosio je 68,7 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (1.093 kori-snika), nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (198 korisnika) i nedostavljanja tekućeg računa iz Federacije BiH (41 korisnik) iz isplate penzije za jul 2017. godine privremeno je isključeno ukupno 1.332 korisnika, a istovremeno, u skladu sa Zakonom o PIO, u isplatu je uključeno 192 korisnika.

Broj korisnika u odnosu na decembar 2016. godine je veći za 783.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 55,29%, porodične sa 29,54%, invalidske sa 15,06 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za jul 2017. godine uključeno je i 286 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.