Kolegijum direktora Fonda PIO  u širem sastavu, održao je 08. septembra 2017. godine 47. redovnu sjednicu putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik i realizaciju zaključaka sa redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 10.08.2017. godine;
  • Izvještaj o radu filijala Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-30.06.2017. godine; i
  • Izvještaj o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-30.06.2017. godine, koji se u dalju proceduru upućuje Upravnom odboru Fonda na upoznavanje.

Kolegijum  direktora je upoznat sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka po Izvještaju revizije učinka: Organizacija i funkcionisanje interne revizije u javnom sektoru Republike Srpske broj: RU 005-16 od juna 2017. godine.