Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за август 2017. године почиње 08.9.2017. године. Средства за исплату пензије обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Исплатом је обухваћено укупно 258.810 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 210.884 корисника, а ван Републике за 47.926 корисника права.

За исплату пензије за август 2017. године потребно је 82,4 милиона КМ у нето износу, односно 83,5 милиона КМ у бруто износу.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 497,52 КМ, што чини 59,94% од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија за август 2017. године износи 340,91 КМ и представља 41,07% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 174,44 КМ, а највише пензије  1.794,39 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у августу 2017. године износио је 68,5 милиона КМ.

Због недостављања потврде о животу, за кориснике ван Републике Српске  (913 корисника), недостављања потврде о редовном школовању за дјецу кориснике породичне пензије доби 15-26 година (195 корисника) и недостављања текућег рачуна из Федерације БиХ (41 корисник) из исплате пензије за август 2017. године привремено је искључено укупно 1.149 корисника, а истовремено, у складу са Законом о ПИО, у исплату је укључено 183 корисника.

Број корисника у односу на децембар 2016. године је већи за 1201.

У укупној структури, по врстама права, старосне пензије учествују са 55,36%, породичне са 29,51%, инвалидске са 15,02 %  и остала права  са 0,11 %.

Поред активних корисника пензије у исплату за август 2017. године укључено је и 285 корисника осталих права-право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.