Управни одбор Фонда ПИО одржао је 28.09.2017. године у Бијељини XXX редовну сједницу на којој је упознат са:

  • Извјештајем о раду Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске  за период 01.01 – 30.06.2017. године и
  • Израдом буџетског захтјева Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за период 2018 – године.

Такође, Управни одбор је размотрио о усвојио:

  • Извјештај о реализацији Плана набавки Фонда ПИО за период јануар – јун 2017. године и  донио је Одлуку о висини накнада за вршење обустава од личних примања корисника пензија у корист привредних субјеката.