Međunarodni savjetodavni dani između nosilaca osiguranja u Srbiji i nosilaca osiguranja u BiH, čiji je domaćin bio Republički Fond PIO Srbije, a učestvovali Fond PIO Republike Srpske (Fond PIO RS) i Federalni zavod PIO/MIO, održani su 24. oktobra u Novom Sadu i 25. oktobra 2017. godine u Beogradu. Savjetodavni dani su održani uz dobar odziv većeg broja stranaka kako u Novom Sadu, u Pokrajinskom fondu PIO, tako i u Beogradu, u Filijali Fonda PIO u Novom Beogradu. Prvog savjetodavnog dana u Novom Sadu pristupilo je i sa pravnim savjetodavcima neposredno razgovaralo  24 stranke, od čega 10  prema Fondu PIO RS,  dok je drugog dana u Beogradu bilo 36 stranaka od čega 16 za Fond PIO. Osiguranici ili korisnika prava na penziju imali su pitanjima o uslovima i proceduri za ostvarivanje prava na penziju, potvrđivanju staža osiguranja za određene periode, srazmjernoj penziji, izboru povoljnije penzije,  priznavanja poosebnog stažu u dvostrukom trajanju, isplati penzija i dr.

O pitanju efikasnijeg rješavanja tzv. ino odnosno složenih zahtjeva za ostvarivanje prava dogovoreno je da se putem urgencija u takvim pojedinačnim predmetima postigne brže rješavanje neposrednim  kontaktima lica određenih za vezu između nosilaca osiguranja i načelnika Odjeljenja za ostvarivanje prava primjenom međunarodnih ugovora.

Specifičnost i kvalitet savjetodavnih dana i ovoga puta potvrđeni su zadovoljstvom osiguranika i korisnika neposrednim kontaktom i razgovorom između zaposlenih u fondovima/zavodima za penzijsko i invalidsko osiguranje  i samih  podnosilaca zahtjeva, posebno na području filijala koje su u pograničnom području između dvije države.

Na završetku, petih po redu, savjetodavnih dana održanih u Srbiji  dogovoreno je da domaćin narednih savjetodavnih dana, u aprilu 2018. godine, bude Fond PIO Republike Srpske.