U Banja Luci je 26. 10. 2017. godine održan sastanak direktora Fonda Fonda PIO Republike Srpske sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovne posjete i poslovne saradnje.

Predstavnika Svjetske banke gospodina Zorana Anušića, inače aktivnog učesnika reforme penzijskog sistema Republike Srpske, interesovalo je trenutno stanje u Fondu i penzijskom sistemu Republike Srpske. Pored toga, zanimanje je iskazano za uticaj izmjena Zakona o policijskim službenicima, Zakona o željeznicama i Zakona o radu na porast broja korisnika prava. Takođe, iskazan je interes za broj individualnih poljoprivrednih proizvođača u statusu osiguranika, strukturu korisnika prava, funkcionisanje jedinstvenog registracionog sistema, kretanje prihoda i rashoda,  efekte prelaska na trezorski sistem poslovanja, kao i osnivanje dobrovoljnog penziskog fonda u kome je jedan od osnivača Penzijski rezervni fond.

Nakon detaljnog upoznavanja od strane direktora Fonda Mladena Milića, konstatovano je da nije postignut željeni i očekivani efekat uvođenja individualnih poljoprivrednih proizvođača u obavezno penzijsko osiguranje. Gospodin Anušić je izrazio zadovoljstvo funkcionisanjem sistema, a posebno je istakao doslednu primjenu Uredbe o medicinskom vještačenju, uspostavljeni sistem kontrole, integrisani sistem menadžmenta kvaliteta, integrisani informacioni  sistem i DMS-a. Takođe pozitivno je to što je ostvaren  izuzetno visok stepen ažurnosti, značajno poboljšanje strukture korisnika prava, značajne uštede u budžetu provođenjem akcije „STOP prevarama do penzije pošteno“, praćenje savremenih trendova poslovanja javnih institucija. Gospodin Anušić je svoju posjetu završio riječima: „Prijatno sam iznenađen postignutim rezultatima, i moram priznati da radite dobar posao.“