Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je 14. novembra u Bijeljini održao 31. redovnu sjednicu na kojoj je razmatran i usvojen:

  • Nacrt Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, i
  • Nacrt Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu.

Pored toga Upravni odbor je:

  • usvojio Zapisnik sa prethodne sjednice,
  • verifikovao Odluku br. O-940/2017-2 o vanrednom usklađivanju vrijednosti opšteg boda donesenu na telefonskoj sjednici koja je održana 11.10.2017. godine,  i
  • upoznat sa Planom integriteta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.