Fond PIO Republike Srpske kao donaciju uručio je jednu kompletnu računarsku jedinicu sa štampačem Udruženju djece poginulih boraca ”Nasljeđe” Gradski odbor Bijeljina. Prilikom uručenja skromne donacije predsjednik Gradskog odbora Udruženja djece  poginulih boraca Branislav Šušljik zahvalio je direktoru Fonda PIO Mladenu Miliću za njih, kako je istaknuto, vrijednom poklonu koji će dobro doći i olakšati rad i funkcionisanje ovog Udruženja koje je u Bijeljini formirano prije jednu i po godinu.

Na sastanku direktora Fonda PIO Mladena Milića sa delegacijom Gradskog odbora Udruženja djece poginulih boraca, koji je prethodio uručenju donacije, razgovarano je i o drugim vidovima pomoći ovom Udruženju posebno pri stručnom osposobljavanju, obavljanju pripravničkog staža i zapošljavanju djece poginulih boraca. Istaknuto je da je u proteklom periodu uz posredovanje i pomoć ovog Udruženja, sa sadašnjih 200 punopravnih članova, omogućeno zapošljavanje 41 djeteta poginulih boraca.

Takođe je razgovarano  i o primjeni važećih zakonskih rješenja-Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, Zakona o PIO i Zakona o radu, kojima je regulisana ova oblast  kao i o mogućnostima daljeg poboljšanja sistemskih rješenja kojima bi se status djece poginulih boraca dodatno unaprijedio, prvenstveno u segmentu školovanja i zapošljavanja, gdje bi  kategorija djece poginulih boraca  imala prioritet.