Почев од 01. јануара 2018. године, према одредбама Члана 41. и 42. а у вези са прелазним и завршним одредбама Члана 178. и 179. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске” број 134/11, 82/13 и 103 /15) прописано је да се до испуњења горње границе услова  за старосну пензију долази  постепено, уз повећање границе година живота за  осам односно четири мјесеца, услови за остваривање права на старосну пензију су:

  • Осигураник жена са најмање 15 година стажа осигурања има право на старосну пензију кад наврши у 2018. години 64 године и четири мјесеца живота.
  • Осигураник са 40 година пензијског стажа има право на старосну пензију кад наврши у 2018. години 57 година и осам мјесеци живота.
  • Осигураник жена са 35 година стажа осигурања има право на старосну пензију кад наврши у 2018. години 55 година и осам мјесеци живота (Табела у прилогу).