Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za decembar 2017. godine počinje 05.01.2018. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 260.580 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 211.785 korisnika, a van Republike za 48.795 korisnika prava.

Za isplatu penzije za decembar 2017. godine potrebno je 84,3 miliona KM u neto iznosu, odnosno 85,3 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 512,89 KM,  što čini 61,65% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za decembar 2017. godine iznosi 350,87 KM i predstavlja 42,17% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 179,67 KM, a najviše penzije  1.848,22 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u decembru 2017. godine iznosio je 76,9 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (615 korisnika) i nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (308 korisnika) iz isplate penzije za decembar 2017. godine u skladu sa Zakonom o PIO, privremeno je isključeno ukupno 923 korisnika, a istovremeno je u isplatu  uključeno 324 korisnika.

Broj korisnika za decembar 2017. godine u odnosu na decembar 2016. godine je veći za 2.971.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 55,79%, porodične sa 29,23%, invalidske sa 14,87 %  i ostala prava  sa 0,11 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za decembar 2017. godine uključeno je i 282 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.