Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za februar 2018. godine počinje 09.03.2018. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 257.505 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 212.071 korisnika, a van Republike za 45.434 korisnika prava.

Za isplatu penzije za februar 2018. godine potrebno je 83,8 miliona KM u neto iznosu, odnosno 84,8 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 512,87 KM,  što čini 62,16 % od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za februar 2018. godine iznosi 351,22 KM i predstavlja 42,57% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 179,67 KM, a najviše penzije  1.848,22 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u februaru 2018. godine iznosio je 63,2 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske  (4.304 korisnika), i nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju, za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (131 korisnik), iz isplate penzije za februar 2018. godine, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, privremeno je isključeno ukupno 4.435 korisnika, a istovremeno je u isplatu  uključeno 1.303 korisnika.

Broj korisnika za februar 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine je manji za 3.075, prvenstveno zbog nedostavljanja potvrde o životu za 2018. godinu.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 55,87%, porodične sa 29,19%, invalidske sa 14,83%  i ostala prava  sa 0,11%.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za februar 2018. godine uključeno je i 279 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.