Upravni odbor Fonda PIO održao je 28.03.2018. godine u Bijeljini drugu redovnu sjednicu na kojoj je razmatrao i usvojio:

– Zapisnik sa konstitutivne sjednice i Zapisnik sa I redovne sjednice Upravnog odbora Fonda, održane u Bijeljini dana  28.02.2018. godine i  realizaciju odluka i zaključaka sa iste sjednice;

– Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, i

– Izvještaj o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2017. godine, koji se upućuje u dalju proceduru.

Takođe, Upravni odbor je donio i Odluku o usklađenoj vrijednosti opšteg boda za određivanje visine starosne i invalidske penzije, počev od 1.aprila 2018. godine, koja iznosi 11,043451.

Upravni odbor Fonda, u funkciji Skupštine Penzijskog rezervnog fonda a.d. Banja Luka (PREF), održao je i  vanrednu  sjednicu, na kojoj je razmotrio  i usvojio:

– Izvod iz Zapisnika sa prethodne Skupštine PREF-a;

– Odluku o izboru depozitora PREF-a, za naredni trogodišnji period;

– Prijedlog izmjene i dopuna Statuta PREF-a, u skladu sa Izmjenama i dopunama Zakona o PREF-u.