Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за април 2018. године почиње  10.05.2018. године. Средства за исплату пензије обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Пензије свим корисницима права, почев од 01.04.2018. године, ванредно се усклађене и повећане за 2%.

Исплатом је обухваћено укупно 259.662 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 212.284 корисника, а ван Републике за 47.378 корисника права.

За исплату пензије за април 2018. године потребно је 85,4 милиона КМ у нето износу, односно 86,4 милиона КМ у бруто износу, што је повећање за 1,7 милиона КМ у односу на претходни мјесец. Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 523,45 КМ,  што чини 62,32 % од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија за април 2018. године износи 358,09 КМ и представља 42,63% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 183,26 КМ, а највише пензије  1.885,18 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у априлу 2018. године износио је 69,9 милиона КМ.

Због недостављања потврде о животу, за кориснике ван Републике Српске (2.373 корисника), и недостављања потврде о редовном школовању, за дјецу кориснике породичне пензије доби 15-26 година (121 корисник), из исплате пензије за април 2018. године, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, привремено је искључено укупно 2.494 корисника, а истовремено je у исплату  укључено 633 корисника.

Број корисника за април 2018. године у односу на децембар 2017. године је мањи за 918, првенствено због недостављања потврде о животу за 2018. годину.

У укупној структури, по врстама права, старосне пензије учествују са 56,04%, породичне са 29,08%, инвалидске са 14,77 % и остала права са 0,11 %.

Поред активних корисника пензије у исплату за април 2018. године укључено је и 275 корисника осталих права-право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.