U periodu od početka januara pa do maja ove godine Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske vršila je finansijsku reviziju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-31.12.2017. godine.

U objavljenom izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, za period 01.01.-31.12.2017. godine je dobio pozitivna mišljenja o finansijskim izvještajima i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske kao jedna od najvećih institucija Republike Srpske sa izuzetno složenim sistemom poslovanja poslovnica u 54 opštine, šest filijala i centralne službe po drugi put zaredom (za 2016. i 2017. godinu) dobija pozitivno mišljenje o svom finansijskom i poslovanju usklađenom sa zakonskim propisima.

Pozitivni izvještaji Glavne služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske potvrda je sistemskog i timskog rada u skladu sa zakonskom regulativom i međunarodnim računovodstvenim standardima u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Istovremeno, to je i obaveza za sve zaposlene da nastave sa stalnim poboljšanjem kvaliteta rada i unapređenja poslovanja primjenjujući savremene metode i tehnologije.

Brz, operativan, pravovremen i kvalitetan servis za preko trista hiljada osiguranika i dvijestotinešesdeset hiljada korisnika prava, cilj je svih zaposlenih u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Pozitivnim mišljenjima revizije, te egzaktnim mjerenjima zadovoljstva osiguranika i korisnika prava uslugama Fonda potvrdilo se da je Fond jedna od najefikasnijih isntitucija Republike Srpske, što ga svrstava u red modernog servisa građana u javnoj upravi.