Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 4. juna 2018. godine 55. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 53. i 54. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda i pregled realizacije donijetih zaključaka
  • Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku izdavanja u zakup poslovnih prostora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koji se upućuje Upravnom odboru u dalju proceduru i
  • Prijedlog Izvještaja o postupanju sa rashodovanim sredstvima, opremom i sitnim inventarom koji su otpisani shodno usvojenom Zbirnom izvještaju o popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2017. godine.

Kolegijum direktora Fonda PIO razmotrio je i:

  • Analizu realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za april i maj 2018. godine i
  • Informaciju o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za april i maj 2018. godine.