Fond PIO Republike Srpske je uspješno izvršio resertifikacionu provjeru sistema upravljanja bezbjednošću informacija u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013. Provjera je trajala četiri dana i obavljena je u periodu od 18-21. juna 2018. godine na lokaciji Centralne službe Fonda, filijale Bijeljina i filijale Doboj.

Izvršena je provjera bezbjednosti informacija u svim poslovnim procesima, a provjeru su vršili vodeći provjeravači sertifikacione kuće SGS Ženeva, kancelarija Beograd i tom prilikom nije konstatovana ni jedna neusaglašenost sa zahtjevima ovog standarda. Takođe je istaknut evidentan napredak sa aspekta upravljanja bezbjednošću informacija u svim segmentima poslovanja.

Uspješno provedenom resertifikacionom provjerom obezbjeđeno je produženje važenja ranije stečenog sertifikata na period od tri godine, sa obavezom provođenja godišnjih nadzornih provjera kako bi se potvrdila opredijeljenost Fonda na polju upravljanja bezbjednošću informacija.

Podsjećamo, Fond PIO Republike Srpske uveo je u primjenu sistem upravljanja bezbjednošću informacija tokom 2011. godine, a zvanično sertifikovan za standard ISO/IEC 27001:2013 u junu 2012. godine, što sa standardom ISO 9001:2015 i standardom OHSAS 18001:2007 čini Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom.