Upravni odbor Fonda PIO održao je 28.06.2018. godine u Bijeljini 3. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik i realizaciju zaključaka sa 2. redovne sjednice Upravnog odbora Fonda,
  • Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama  za usluge koje vrši Fond po zahtjevima,
  • Odluku o dopuni Odluke o visini naknada za vršenje obustava od ličnih primanja korisnika penzija u korist privrednih subjekata u vezi sa zahtjevom Udruženja penzionera Republike Srpske, i
  • Etički kodeks zaposlenih u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Takođe, Upravni odbor je usvojio Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izdavanja u zakup poslovnih prostora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, donio Odluku o usklađenoj vrijednosti opšteg boda, u vezi sa povećanjem penzija za 2,5 posto, počev od 01. juna 2018. godine i upoznao se sa Izvještajem Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske  o provedenoj finansijskoj reviziji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01- 31.12.2017. godine.

Po zavrešetku 3. redovne sjednice  Upravnog odbora,  u povodu Dana službe i 26 godina postojanja i rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske održana je i Svečana sjednica Upravnog odbora. Prisustvovali su najviši predstavnici resornog Ministrastva rada i boračko-invalidske zaštite, Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, Udruženja penzionera Republike Srpske, Regionalnog odbora udruženja penzionera regije Bijeljina, zvanice, gosti iz zaposleni u Fondu.

Tom prilikom sagledani su i sumirani ostvareni rezultati rada i poslovanja u prethodnoj godini. Istaknut je veliki napredak u pogledu: rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava, podizanju kvaliteta pruženih usluga i zadovoljstvu osiguranika i korisnika prava, poboljšanju strukture korisnika prava, borbi protiv prevarnih oblika i sprečavanju nepripadnih isplata, smanjenju troškova poslovanja kroz različite  vrste ušteda, poboljšanju starosne i kadrovske strukture zaposlenih, dalje unapređenje tehničko-tehnološkog razvoja i informatičkog poslovanja, pravilnog rada i postupanju uz primjenu tri međunarodna standarda kavliteta.

Krunu ostvarenih rezultata, istaknuto je, predstavlja izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora za 2017. godinu kojim je, drugu godinu za redom, dobijeno pozitivno mišljenje za finansijsko poslovanje i usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima.

Direktor Fonda Mladen Milić je povodom Dana službe dodijelio Zahvalnice za postignute rezultate i doprinos u unapređenju rada Fonda za najstaknutije pojedince iz organizacionih dijelova Fonda, Priznanja najboljim filijalama Trebinje i Prijedor i Plakete za pojedince i organizacije u znak sveukupne saradnje i podrške u radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.