Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за јул 2018. године почиње 10.08.2018. године. Средства за исплату пензије обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Исплатом је обухваћено укупно 261.616 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 212.935 корисника, а ван Републике за 48.681 корисника права.

За исплату пензије за јул 2018. године потребно је 87,5 милиона КМ у нето износу, односно 88,6 милиона КМ у бруто износу.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 536,63 КМ,  што чини 63,20% од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија за јул 2018. године износи 366,76 КМ и представља 43,20% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 187,84 КМ, а највише пензије  1.932,31 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у јулу 2018. године износио је 72,9 милиона КМ.

Због недостављања потврде о животу, за кориснике ван Републике Српске (1.380 корисника), и недостављања потврде о редовном школовању, за дјецу кориснике породичне пензије доби 15-26 година (117 корисника), из исплате пензије за јул 2018. године, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, привремено је искључено укупно 1.497 корисника, а истовремено je у исплату  укључено 220 корисника.

Број корисника за јул 2018. године у односу на децембар 2017. године је већи за 1036.

У укупној структури, по врстама права, старосне пензије учествују са 56,30%, породичне са 28,95%, инвалидске са 14,64 %  и остала права  са 0,10 %.

Поред активних корисника пензије у исплату за јул 2018. године укључено је и 273 корисника осталих права-право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.