Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za jul 2018. godine počinje 10.08.2018. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 261.616 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 212.935 korisnika, a van Republike za 48.681 korisnika prava.

Za isplatu penzije za jul 2018. godine potrebno je 87,5 miliona KM u neto iznosu, odnosno 88,6 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 536,63 KM,  što čini 63,20% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za jul 2018. godine iznosi 366,76 KM i predstavlja 43,20% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 187,84 KM, a najviše penzije  1.932,31 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u julu 2018. godine iznosio je 72,9 miliona KM.

Zbog nedostavljanja potvrde o životu, za korisnike van Republike Srpske (1.380 korisnika), i nedostavljanja potvrde o redovnom školovanju, za djecu korisnike porodične penzije dobi 15-26 godina (117 korisnika), iz isplate penzije za jul 2018. godine, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, privremeno je isključeno ukupno 1.497 korisnika, a istovremeno je u isplatu  uključeno 220 korisnika.

Broj korisnika za jul 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine je veći za 1036.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 56,30%, porodične sa 28,95%, invalidske sa 14,64 %  i ostala prava  sa 0,10 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za jul 2018. godine uključeno je i 273 korisnika ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.