Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike porodične penzije da u toku mjeseca septembra i oktobra, za školsku 2018/2019. godinu, vrši obezbjeđivanje i evidentiranje potvrda o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije.

Za djecu korisnike porodične penzije starosne dobi 15-19 godina (1.413 korisnika) potvrdu o redovnom školovanju obavezno je dostaviti, najkasnije, do 21. septembra 2018. godine.

Za djecu korisnike porodične penzije, studente, starosne dobi 19-26 godina (2.639 korisnika) potvrdu o redovnom školovanju obavezno je dostaviti najkasnije do 24. oktobra 2018. godine.

Fond PIO poziva korisnike porodične penzije da blagovremeno dostave školske potvrde u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi se isplata penzije mogla nastaviti bez prekida.

O obavezi dostavljanja potvrde o školovanju Fond  korisnike  obaviještava i putem pisane poruke na čeku za isplatu penzije za avgust 2018. godine, kao i na čeku za isplatu naredne penzije za septembar.

Nedostavljanje  potvrde o redovnom školovanju,  u navedenom roku,  predstavlja da se  dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi  na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate.

U okviru  zakonskog postupanja Fond PIO zadržava pravo da za dostavljene školske potvrde izvrši provjeru ispravnosti kod škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.