Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da isplata redovnog mjesečnog primanja za avgust 2018. godine počinje  10.09. 2018. godine. Sredstva za isplatu penzije obezbjeđuju se iz Budžeta Republike, u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem i trezorsko poslovanje.

Isplatom je obuhvaćeno ukupno 262.129 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 213.181 korisnika, a van Republike za 48.948 korisnika prava.

Za isplatu penzije za avgust 2018. godine potrebno je 87,7 miliona KM u neto iznosu, odnosno 88,8 miliona KM u bruto iznosu.

Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 536,70 KM,  što čini 63,29% od prosječne plate u Republici.

Prosječna penzija za avgust 2018. godine iznosi 366,75 KM i predstavlja 43,25% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za minimalan staž od 15 godina je 187,84 KM, a najviše penzije 1.932,31 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u avgustu 2018. godine iznosio je 74,1 milion KM.

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, korisnicima van Republike Srpske, zbog nedostavljanja potvrde o životu iz isplate penzije za avgust 2018. godine privremeno je isključeno 1.217 korisnika, a istovremeno je u isplatu uključeno 280 korisnika.

Broj korisnika za avgust 2018. godine u odnosu na decembar 2017. godine je veći za 1.549.

U ukupnoj strukturi, po vrstama prava, starosne penzije učestvuju sa 56,40%, porodične sa 28,89%, invalidske sa 14,61 %  i ostala prava  sa 0,10 %.

Pored aktivnih korisnika penzije u isplatu za avgust 2018. godine uključeno je i 271 korisnik ostalih prava-pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknada za tuđu pomoć i njegu.