Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за август 2018. године почиње  10.09. 2018. године. Средства за исплату пензије обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Исплатом је обухваћено укупно 262.129 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 213.181 корисника, а ван Републике за 48.948 корисника права.

За исплату пензије за август 2018. године потребно је 87,7 милиона КМ у нето износу, односно 88,8 милиона КМ у бруто износу.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 536,70 КМ,  што чини 63,29% од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија за август 2018. године износи 366,75 КМ и представља 43,25% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 187,84 КМ, а највише пензије 1.932,31 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у августу 2018. године износио је 74,1 милион КМ.

У складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, корисницима ван Републике Српске, због недостављања потврде о животу из исплате пензије за август 2018. године привремено је искључено 1.217 корисника, а истовремено je у исплату укључено 280 корисника.

Број корисника за август 2018. године у односу на децембар 2017. године је већи за 1.549.

У укупној структури, по врстама права, старосне пензије учествују са 56,40%, породичне са 28,89%, инвалидске са 14,61 %  и остала права  са 0,10 %.

Поред активних корисника пензије у исплату за август 2018. године укључено је и 271 корисник осталих права-право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.