Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje održao je 07.09.2018. godine u Banja Luci IV redovnu sjednicu na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik i realizaciju zaključaka sa 3. redovne sjednice Upravnog odbora Fonda;
  • Prijedlog Strateškog plana Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 2019-2021. godine;
  • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-30.06.2018. godine.

Upravni odbor je upoznat sa:

  • Izvještajem o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-30.06.2018. godine,
  • Aktivnostima na izradi budžetskog zahtjeva Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 2019-2021. godine; i
  • Informacijom o stanju u informacionom sistemu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Takođe, Upravni odbor  je donio Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona.

U funkciji Skupštine Penzijskog rezervnog fonda Upravni odbor Fonda PIO održao je 07.09.2018. godine u Banja Luci vanrednu sjednicu Skupštine Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, na kojoj je razmotren prijedlog i donesen Statut o izmjenama i dopunama Statuta  Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske.