Управни одбор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање одржао је 07.09.2018. године у Бања Луци IV редовну сједницу на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник и реализацију закључака са 3. редовне сједнице Управног одбора Фонда;
  • Приједлог Стратешког плана Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за период 2019-2021. године;
  • Извјештај о реализацији Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за период 01.01-30.06.2018. године.

Управни одбор је упознат са:

  • Извјештајем о раду Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за период 01.01-30.06.2018. године,
  • Активностима на изради буџетског захтјева Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за период 2019-2021. године; и
  • Информацијом о стању у информационом систему Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

Такође, Управни одбор  је донио Правилник о кориштењу службених мобилних телефона.

У функцији Скупштине Пензијског резервног фонда Управни одбор Фонда ПИО одржао је 07.09.2018. године у Бања Луци ванредну сједницу Скупштине Пензијског резервног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, на којоj је размотрен приједлог и донесен Статут о измјенама и допунама Статута  Пензијског резервног фонда Републике Српске.