ОБАВЈЕШТЕЊЕ

”о потврдама о животу“ за 2018 годину корисницима пензија Федералног завода за МИО/ПИО са пребивалиштем у  Републици Српској и у Републици Хрватској

 

Обавјештавамо кориснике права Федералног завода МИО/ПИО, који имају пребивалиште на подручју Републике Српске и пребивалиште у Републици Хрватској,  да нису у обавези Федералном заводу достављати потврде о животу.

Наиме, Федерални завод за МИО/ПИО преко Агенције за идентификацијске исправе, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА) електронски редовно размјењује податке о чињеници смрти својих корисника са пребивалиштем у БиХ.

За кориснике права Федералног завода који имају пребивалиште на подручју Републике Хрватске чињеница смрти утврђује се електронском размјеном података са Хрватским заводом за мировинско осигурање (ХЗМО), због чега  корисници Завода са пребивалиштем у Републици Хрватској нису у  обавези  слати потврде о животу.

Изузетак су корисници права код којих постоји недостатак у идентификационим подацима, те се провјера на горе наведени начин не може извршити.
Ови корисници ће на  кућну адресу добити писано обавјештење потврде о животу коју морају попунити, овјерити код надлежног органа и доставити Федералном заводу за МИО/ПИО до краја текуће године.