Pozivaju se korisnici srazmjerne penzije Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske koji u prethodnom roku do 15. septembra 2018. godine, u svrhu jednokratne novčane isplate, nisu blagovremeno dostavili dokaz o visini penzije kod drugog/drugih nosilaca osiguranja da je rok za dostavu dokaza produžen do 30. septembra 2018. godine.

Korisnici srazmjerne penzije dokaz o visini srazmjerne penzije kod drugog/drugih nosilaca osiguranja dostavljaju kako bi im se prema ukupnoj visini penzije odredila pripadajuća novčana pomoć, od 100 KM-za penzije u iznosu do 366,76 KM, 50 KM – za penzije u rasponu 366,76 do 848 KM i 30 KM – za korisnike čija penzija iznosi više od 848 KM.

Dokaz o visini srazmjerne penzije kod drugog/drugih nosilaca osiguranja u vidu čeka naloga za isplatu, uvjerenja nosioca osiguranja i dr. korisnici srazmjerne penzije dostavljaju u svoju najbližu poslovnicu ili filijalu Fonda PIO Republike Srpske ili na poseban e-mail jednokratnapomoc@fondpiors.org kako bi se izvršila pripadajuća jednokratna novčana isplata svim korisnicima iz Budžeta Republike Srpske, prema Odluci Vlade Republike Srpske od 27.08. 2018. godine.