Позивају се корисници сразмјерне пензије Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске који у претходном року до 15. септембра 2018. године, у сврху једнократне новчане исплате, нису благовремено доставили доказ о висини пензије код другог/других носилаца осигурања да је рок за доставу доказа продужен до 30. септембра 2018. године.

Корисници сразмјерне пензије доказ о висини сразмјерне пензије код другог/других носилаца осигурања достављају како би им се према укупној висини пензије одредила припадајућа новчана помоћ, од 100 КМ-за пензије у износу до 366,76 КМ, 50 КМ – за пензије у распону 366,76 до 848 КМ и 30 КМ – за кориснике чија пензија износи више од 848 КМ.

Доказ о висини сразмјерне пензије код другог/других носилаца осигурања у виду чека налога за исплату, увјерења носиоца осигурања и др. корисници сразмјерне пензије достављају у своју најближу пословницу или филијалу Фонда ПИО Републике Српске или на посебан e-mail jednokratnapomoc@fondpiors.org како би се извршила припадајућа једнократна новчана исплата свим корисницима из Буџета Републике Српске, према Одлуци Владе Републике Српске од 27.08. 2018. године.