Sa dva povećanja penzija u toku 2018. godine i narednim koji se, realno, očekuje na kraju ove godine, 2018. godina bi mogla biti godina sa najvećim brojem povećanja penzija. Inače, blagi  ali kontinuirani porast penzija karakteriše period poslednjih pet godina u kojima se Vlada Republika Srpske opredijelila za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je omogućeno da se pored redovnog usklađivanja, ukoliko postoje realni izvori finansiranja, mogu vršiti i vanredna povećanja penzija.

Tako je u periodu januar 2013-jun 2018. godine izvršeno  ukupno osam usklađivanja odnosno povećanja penzija. Tako su u Republici Srpskoj penzije svim korisnicima prava povećane za oko 20%, što je za naše ekonomske prilike znatan  rast, koji je znatno veći i brži od  rasta prosječne plate u Republici. To, naravno, nije  dovoljno za znatnije poboljšanje standarda penzionera, ali je povećanje od 20%, posle Make-donije, najveće povećanje penzija u državama nastalih na  prostoru bivše SFRJ, od kojih su neke, za pojedine godine iz ovog petogodišnjeg perioda, zbog ekonomske krize i recesije uvodile moratorijum na povećanje penzija, a neke čak zakonskim regulativama i smanjivale penzije.

*- od 2016. ponovo vrše usklađivanja, a prethodno ista nisu vršili ili su smanjivali penzije za određen broj korisnika prava usled ekonomske krize

Usklađivanjem penzija u proteklom petogodišnjem periodu Vlada Republike Srpske, vodeći odgovornu ekonomsku politiku uticala je na poboljšanje materijalnog položaja najstarije populacije naših građana.

Sredstva za svako povećanje penzija su obezbijeđena iz realnih izvora, najvećim dijelom iz  prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko iinvalidsko osigurannje. Sa blagim ali kontinuiranim povećanjem penzija u proteklih pet godina  udio prosječne penzije  u  prosječnoj plati u Republici Srpskoj  bio je sve povoljniji, odnosno veći, te je od 38,2% u 2012. godini povećan na 43,25%, što je najpovoljniji odnos u proteklih 26 godina postojanja Republike Srpske.

Napominjemo da prosječna penzija sa efektivnim radnim stažom u trajanju od 40 godina iznosi 537,70 KM, što čini 63,30% prosječne plate u Republici Srpskoj.