Са два повећања пензија у току 2018. године и наредним који се, реално, очекује на крају ове године, 2018. година би могла бити година са највећим бројем повећања пензија. Иначе, благи  али континуирани пораст пензија карактерише период последњих пет година у којима се Влада Република Српске опредијелила за измјене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању којим је омогућено да се поред редовног усклађивања, уколико постоје реални извори финансирања, могу вршити и ванредна повећања пензија.

Тако је у периоду јануар 2013-јун 2018. године извршено  укупно осам усклађивања односно повећања пензија. Тако су у Републици Српској пензије свим корисницима права повећане за око 20%, што је за наше економске прилике знатан  раст, који је знатно већи и бржи од  раста просјечне плате у Републици. То, наравно, није  довољно за знатније побољшање стандарда пензионера, али је повећање од 20%, после Маке-доније, највеће повећање пензија у државама насталих на  простору бивше СФРЈ, од којих су неке, за поједине године из овог петогодишњег периода, због економске кризе и рецесије уводиле мораторијум на повећање пензија, а неке чак законским регулативама и смањивале пензије.

*- oд 2016. поново врше усклађивања, а претходно иста нису вршили или су смањивали пензије за одређен број корисника права услед економске кризе

Усклађивањем пензија у протеклом петогодишњем периоду Влада Републике Српске, водећи одговорну економску политику утицала је на побољшање материјалног положаја најстарије популације наших грађана.

Средства за свако повећање пензија су обезбијеђена из реалних извора, највећим дијелом из  прихода по основу доприноса за пензијско иинвалидско осигуранње. Са благим али континуираним повећањем пензија у протеклих пет година  удио просјечне пензије  у  просјечној плати у Републици Српској  био је све повољнији, односно већи, те је од 38,2% у 2012. години повећан на 43,25%, што је најповољнији однос у протеклих 26 година постојања Републике Српске.

Напомињемо да просјечна пензија са ефективним радним стажом у трајању од 40 година износи 537,70 КМ, што чини 63,30% просјечне плате у Републици Српској.