Po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao osnovnog izvora prihoda, u Republici Srpskoj prikupi se 78-80% sredstava potrebnih za isplatu penzija, 20-22% čine sredstva iz Budžeta Republike i oko 1% su ostali prihodi. Slična situacija je i u Federaciji BiH, dok je u ostalim državama iz okruženja taj odnos nepovoljniji i  doprinosi učestvuju u Hrvatskoj 52%, Makedoniji 55%, Srbiji 65%, Crnoj Gori 74% i Sloveniji 75%. To potvrđuje da su u državama okruženja znatno veće intervencije i namirenja iz Budžeta, nego što je to u Srpskoj. Posebno je važno da u Republici Srpskoj prihodi od doprinosa kontinuirano rastu. Očit primjer su prihodi po osnovu doprinosa u poslednje tri godine, pa je tako doprinos na kraju 2017. godine  ukupno naplaćeno 798,83 miliona KM, što je više za 41,66 miliona KM ili 5,5% u odnosu na isti period 2016. godine. Trend kontinuiranog i još bržeg rasta prihoda po osnovu doprinosa nastavljen je u prvih devet mjeseci ove godine sa naplatom od 613,46 miliona KM što je više za 43,81 milion KM ili 7,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Prihod od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 2016- 2018

Porast prihoda po osnovu doprinosa još je očitiji ako se posmatra  u dužem vremenskom periodu, što je dobrim dijelom doprinijelo stabilizaciji penzijskog sistema.

Prihod od doprinosa  2001- 2018.godina

Ohrabruje što prihod po osnovu doprinosa polsednjih mjeseci nema velikih oscilacija, već je rast kontinuiran i u 2018. godini na mjesečnom nivou prosječno iznosi 68,16 miliona KM. Do kraja godine očekuje se nastavak rasta prihoda od doprinosa na 830,80 miliona KM, koliko je i plan za 2018. godinu, a ako dosadašnji trend rasta bude nastavljen onda da taj plan bude i premašen, s obzirom da prihod po osnovu doprinosa u poslednjem kvartalu, u pravilu, ima najveći iznos. Uzimajući u obzir da se izmjenom zakonskih propisa  obračun plate zaposlenima, počev od avgustva 2018. godine, vrši na novoj obračunskoj osnovi uz povoljnosti oporezivanja, koje dovodi do povećanja prosječne plate za oko 35 KM  na mjesečnom nivou, odnosno do projektovane prosječne plate od 883 KM na kraju 2018. godine onda i to, uz rast prihoda po osnovu doprinosa, stvara realnu osnovu za novo usklađivanje, odnosno povećanje penzija  u januaru 2019. godine za 2,5-3%, kao redovno usklađivanje. Prema najavama iz Vlade Republike Srpske, prema sadašnjem trendu kretanja prihoda realno je za očekivati da u aprilu 2019. godine dođe i do vanrednog povećanja, kako bi se nastavio trend kontinuiranog usklađivanja odnosno povećanja penzija u Republici Srpskoj započet u januaru 2013. godine.