По основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, као основног извора прихода, у Републици Српској прикупи се 78-80% средстава потребних за исплату пензија, 20-22% чине средства из Буџета Републике и око 1% су остали приходи. Слична ситуација је и у Федерацији БиХ, док је у осталим државама из окружења тај однос неповољнији и  доприноси учествују у Хрватској 52%, Македонији 55%, Србији 65%, Црној Гори 74% и Словенији 75%. То потврђује да су у државама окружења знатно веће интервенције и намирења из Буџета, него што је то у Српској. Посебно је важно да у Републици Српској приходи од доприноса континуирано расту. Очит примјер су приходи по основу доприноса у последње три године, па је тако допринос на крају 2017. године  укупно наплаћено 798,83 милиона КМ, што је више за 41,66 милиона КМ или 5,5% у односу на исти период 2016. године. Тренд континуираног и још бржег раста прихода по основу доприноса настављен је у првих девет мјесеци ове године са наплатом од 613,46 милиона КМ што је више за 43,81 милион КМ или 7,7% у односу на исти период претходне године.

Приход од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 2016- 2018

Пораст прихода по основу доприноса још је очитији ако се посматра  у дужем временском периоду, што је добрим дијелом допринијело стабилизацији пензијског система.

Приход од доприноса  2001- 2018.година

Охрабрује што приход по основу доприноса полседњих мјесеци нема великих осцилација, већ је раст континуиран и у 2018. години на мјесечном нивоу просјечно износи 68,16 милиона КМ. До краја године очекује се наставак раста прихода од доприноса на 830,80 милиона КМ, колико је и план за 2018. годину, а ако досадашњи тренд раста буде настављен онда да тај план буде и премашен, с обзиром да приход по основу доприноса у последњем кварталу, у правилу, има највећи износ. Узимајући у обзир да се измјеном законских прописа  обрачун плате запосленима, почев од августва 2018. године, врши на новој обрачунској основи уз повољности опорезивања, које доводи до повећања просјечне плате за око 35 КМ  на мјесечном нивоу, односно до пројектоване просјечне плате од 883 КМ на крају 2018. године онда и то, уз раст прихода по основу доприноса, ствара реалну основу за ново усклађивање, односно повећање пензија  у јануару 2019. године за 2,5-3%, као редовно усклађивање. Према најавама из Владе Републике Српске, према садашњем тренду кретања прихода реално је за очекивати да у априлу 2019. године дође и до ванредног повећања, како би се наставио тренд континуираног усклађивања односно повећања пензија у Републици Српској започет у јануару 2013. године.