На основу Одлуке Владе Републике Српске (број: 04/1-012-2-2360/18 од 13.9.2018. године (”Службеном гласник Републике Српске” број: 86/18) одобрена су средства и извршена уплата средстава из Програма социјалноg збрињавање радника у укупном износу од 2.887.526,96 КМ, на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за осигуранике који са том уплатом стичу услове за остваривање права на старосну пензију.

Овом одлуком средства у износу 791.735,17 КМ распоређена су Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске  за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 115 радника из 69 предузећа која су се пријавила на Јавни позив Фонда   у периоду 01. јануар до 31. јул 2018. године, који са том уплатом стичу услове за старосну пензију.

Преостала средства у износу 2.095.791,79 КМ распоређују се за уплату доприноса у шест предузећа над чијом имовином је покренут стечајни поступак, у цијелости за све раднике, и то: Дрвна индистрија “Омар” а.д.Kнежево, ”Фруктона ”а.д. Бања Лука, Општа земљорадничка задруга ”Калиновик” Калиновик, ЈКП  ”16. Oктобар”Пелагићево “Meтaлрад” a.д.Mодрича и МДП УНИС Источно Сарајево ЗДП Творница котрљајућих лежајева Соколац, док се за раднике предузећа ”Новотекс” а.д. Требиње измирује дио обавеза за пензијско и инвалидско осигурање.

Радници на које се уплата средстава односи могу одмах да поднесу захтјев за остваривање права на старосну пензију код Фонда ПИО Републике Српске, према надлежној пословници.