Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske (broj: 04/1-012-2-2360/18 od 13.9.2018. godine (”Službenom glasnik Republike Srpske” broj: 86/18) odobrena su sredstva i izvršena uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanje radnika u ukupnom iznosu od 2.887.526,96 KM, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za osiguranike koji sa tom uplatom stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Ovom odlukom sredstva u iznosu 791.735,17 KM raspoređena su Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske  za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 115 radnika iz 69 preduzeća koja su se prijavila na Javni poziv Fonda   u periodu 01. januar do 31. jul 2018. godine, koji sa tom uplatom stiču uslove za starosnu penziju.

Preostala sredstva u iznosu 2.095.791,79 KM raspoređuju se za uplatu doprinosa u šest preduzeća nad čijom imovinom je pokrenut stečajni postupak, u cijelosti za sve radnike, i to: Drvna indistrija “Omar” a.d.Kneževo, ”Fruktona ”a.d. Banja Luka, Opšta zemljoradnička zadruga ”Kalinovik” Kalinovik, JKP  ”16. Oktobar”Pelagićevo “Metalrad” a.d.Modriča i MDP UNIS Istočno Sarajevo ZDP Tvornica kotrljajućih ležajeva Sokolac, dok se za radnike preduzeća ”Novoteks” a.d. Trebinje izmiruje dio obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Radnici na koje se uplata sredstava odnosi mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske, prema nadležnoj poslovnici.